Jeff Jones som jobbar som säkerhets-strateg på Microsoft har publicerat en postning om fixade sårbarheter i några vanliga operativsystem på marknaden för att lyfta upp dialogen om "vilket OS är säkrast".

Jag tycker att det är oerhört intressant att se staplarna i den relationen som inte alls återspeglar medias vinklingar den senaste tiden, men frågan är:

Är det mer eller mindre trovärdigt, när Microsoft säger som det är eller om någon annan gör det, hur bra är den här informationen egentligen?

Länk till - Operating System Vulnerability Scorecard | CSO Blogs