Här är den avslutande filmen i denna korta introduktion till LINQ och då speciellt LINQ to SQL. I den här demonstrationen visar jag hur du istället för attribut kan använda en XML-fil för att mappa dina entites-objekt till databasen.

Glöm nu inte att ge mig återkoppling och berätta om det här är en bra resurs.