I nya rollup'en som nyligen släpps är det även inkluderat en property som möjligör att man kan tala om vilka fält som ska synas i "Advanced Find".


Searchable boolean om det ska synas i advanced find

Så nu slipper man se alla fält som ej ska vara sökbara. Detta är dock en global inställning så det gäller oberoende vilken användare man är inloggad som.