Som Software Assurance kunde er der adgang til en lang række gratis online kurser. Udgangspunktet for indholdet i alle kurser er, at din virksomhed skal have det bedste ud af jeres eksisterende Microsoft produkter og løsninger, samt forberedes til fremtidige opdateringer og implementeringer. Alt sammen uden at belaste dit uddannelsesbudget.

Alle kurserne foregår som e-learning og kan dermed følges, når det passer ind i arbejdsdag og ved behov for ny viden. Kurserne giver indblik i og overblik over den bedste implementering, håndtering og daglige brug af alle de forskellige aspekter ved det enkelte produkt og den enkelte løsning. 

På den måde bliver du og dine medarbejdere trænet i at udnytte alle fordelene ved jeres løsninger og systemer, således at virksomheden får den størst mulige forretningsmæssige værdi ud af it investeringerne.

Gratis uddannelse med forretningsmæssige fordele
Et White Paper fra IDC* viser, at en virksomhed, der benytter sig af Training og e-learning ved træning i software, kan spare op til 75 % på uddannelsesbudgettet.

I Software Assurance programmet kan du vælge mellem en lang række gratis online kurser – eks. applikationer (Office), systemer (Windows 7) og servere (Exchange, SQL). Derved kan virksomheden matches op mod udbuddet af kurser og behovet for mere viden og udvikling.

Sådan kommer du i gang
For at gøre det nemt og enkelt at komme i gang med Microsoft e-learning, har vi her samlet de forskellige måder, I kan starte på:

  1. Klik her og se, hvilke gratis kurser der følger med jeres licenser. Ved hjælp af jeres Volume Licensing Service Center adgangskode kan dine medarbejdere få direkte adgang til en lang række kurser med forskelligt indhold.
  2. Klik her og log på med jeres Volume Licensing Service Center adgangskode og Windows Live ID. Her får dine medarbejdere adgang til materialerne.
  3. Udnyt løsningen Novacore fra Microworld. Novacore er en portal løsning, der leverer en individualiseret adgang til e-learning for dine medarbejdere. Her kan de nemt overskue mulighederne, og du kan følge med i, hvor langt den enkelte er i sine kurser.
  4. Kontakt din Microsoft Account Manager eller din forhandler og få yderligere vejledning.

På den måde bliver det nemt for dig at vælge præcis den tilgang til Microsoft e-learning, der passer til dig, dine medarbejdere og din virksomhed. 

Hør mere om din virksomheds muligheder med e-learning

Læs IDC Whitepaper: Maximising your Microsoft Software Investment, July 2009.

Se listen over samtlige tilgængelige onlinekurser her – vælg SA under Program Type.

*IDC White Paper sponseret af Microsoft, juli 2009: “Maximising your Microsoft Software Investment”