Betyder kode optimering, performance og kode kvalitet noget for dig, så afholdes der i oktober et par relevante Techtalks hos os i Hellerup om disse emner:

  1. Emne: Visual Studio Team System 2008 – Profiler
    Dato, Sted:
    1. oktober 2008 i Hellerup

    Ole Hedegaard, Partner hos Commentor giver en gennemgang af, hvorledes Visual Studio 2008 Profiler kan benyttes til nemt at finde flaskehalsene i C# programmer. Du får overblik over, hvilke muligheder profileren giver udvikleren, og de vil blive understøttet af praktiske eksempler på, hvorledes profileren bedst kan benyttes i forskellige scenarier til at finde flaskehalse, og hvad der kan gøres for at afhjælpe disse.
    Denne TechTalk er rettet mod udviklere, it-arkitekter, tekniske projektledere, lead udviklere på et level 200 – 300. Udgangspunktet for at få glæde af denne techtalk er erfaring i .NET programmering, herunder evnen til at læse C# og grundlæggende kendskab til Windows platformen.

    Tilmeld dig her


  2. Emne: Visual Studio Team System 2008 – Statisk kodeanalyse
    Dato, Sted:
    15. oktober 2008 i Hellerup

    Ole Hedegaard, Partner hos Commentor gennemgår, hvorledes den statiske kodeanalyse i Visual Studio 2008 kan hjælpe med at sikre ”best practices” for C#-koden. Du får et overblik over, hvilke regler der kan til/fravælges, hvad de indebærer samt en opskrift på hvorledes reglerne kan tilpasses til konkrete projekter.
    Denne TechTalk er rettet mod udviklere, it-arkitekter, tekniske projektledere, lead udviklere på et level 200 – 300, udgangspunktet for at få glæde af denne techtalk er erfaring i C#-programmering.

    Tilmeld dig her

 Vel mødt.

 /Martin