Få inspiration til at optimere udviklingsprojekter i din virksomhed.

Kom og hør om nogle af de erfaringer, som vores VSTS implementeringspartnere har gjort sig ifm. effektivisering af software udviklingsprojekter.

Microsoft afholder, i samarbejde med nogle af vores VSTS implementeringspartnere, en række spændende ALM seminarer henover foråret, med følgende emner på tapetet:


Agile udviklingsprojekter med Visual Studio Team System/Team Foundation Server - teori og praksis

25. marts 2009 i Hellerup – afholdes af Avanade i samarbejde med Microsoft.

Visual Studio Team System/Team Foundation Server er en fantastisk værktøjskasse til store agile projekter. En af de udfordringer du kan opleve ved planlægning og gennemførsel af projekterne er, hvilke af værktøjerne skal bruges, hvornår og hvordan. Vi vil gennemgå, hvordan du i praksis kan optimere din planlægning og gennemførsel af et større agilt udviklingsprojekt.

Målgruppe: Projektledere, udviklingschefer, udviklingsansvarlige.


Effektiv brug af Team Foundation Server 2008 med LEAN principper

14. april 2009 i Hellerup – afholdes af Globeteam i samarbejde med Microsoft.

Udviklingsprojekter med mange og skiftende partnere kan effektiviseres med principper fra LEAN tankegangen. Ofte er det spildtid, når midlertidige samarbejdspartnere - herunder outsourcing - tvinges til at følge en specifik metode, projektstyringsmodel eller udviklingsværktøj, fordi omkostningerne overgår fordelene. Kom og hør, hvordan du kan effektivisere dit udviklingsprojekt.

Målgruppe: Projektledere, arkitekter, lead developers og proces/metodeansvarlige.


Effektivitetsforbedringer med Team Foundation Server via konsolidering af din udviklingsplatform

28. april 2009 i Hellerup – afholdes af Alterate i samarbejde med Microsoft.

Hvis du går med overvejelser om at benytte Team Foundation Server som udviklingsplatform i din virksomhed, er et af de første spørgsmål, der formentlig dukker op følgende: Hvordan konverterer man den eksisterende udviklingsplatform fra de nuværende værktøjer over på Team Foundation Server?

Målgruppe: Projektledere, testansvarlige, lead developers, udviklingschefer og proces/metode-ansvarlige.


Økonomisk opfølgning på IT projekter med Visual Studio Team System og Business Intelligence værktøjer

6. maj 2009 i Hellerup – afholdes af Commentor i samarbejde med Microsoft.

Der er mange faktorer i et softwareprojekt, hvor selve teamet og projektlederen kun er et par af de indgående variable. Vi vil se på nogle af de muligheder, der er for at tilpasse Visual Studio Team System til netop dit projekt, og herunder vil vi komme ind på:

·         Hvilke kvalitetsmål vil jeg sætte for projektet?

·         Og baseret på hvilke metrikker?

·         Hvordan tilpasses proces understøttelsen?

·         Hvordan tilpasses rapporterne efter netop mine behov?

Målgruppe: Alle der har et økonomisk ansvar i forhold til IT projekter: projektledere, CIOs, udviklingschefer, økonomiansvarlige og controllere.

 

Tilmeld dig seminarerne her: http://www.microsoft.com/danmark/msdn/arrangementer.mspx

Vel mødt! 

/Martin