Silverlight 3 & Expression 3 Launch
Så er den nye version af Silverlight RIA platformen og Expression designer værktøjskassen ved at være klar til lancering.

Du kan deltage i eventet online på www.seethelight.com d. 10. juli, hvor der både vil være keynotes og mere dybdegående sessioner at følge.

 

Hvorfor er dette så interessant set fra et ALM perspektiv, tænker du måske?

Det synes jeg, at det er af flere årsager.

Selvfølgelig først og fremmest, fordi at Expression 3 nu kan integrere direkte med Team Foundation Server. Designere får herved bedre muligheder for at samarbejde med andre projektdeltagere i Team projekter, herunder mulighed for på nemmere og sikrere vis, at dele deres arbejde med resten af udviklingsteamet.

Expression 3 er dog mere end bare en designers værktøjskasse. Med den nye SketchFlow teknologi i Expression 3 Blend, er det også blevet et decideret prototyping værktøj.

The built-in SketchFlow “wiggly” styles shown here ensure that stakeholders concentrate on reviewing the overall concept

 

Her har man mulighed for at skitsere tænkte koncepter og flow for brugergrænseflader, herunder transitioner imellem skærmbilleder og applikationstilstande.

The application flow panel in Expression Blend 3, enables the rapid creation and experiment of the user interface flow of an application. 

 

Prototype koncepter kan vises for andre interessenter (f.eks. slutbrugere eller kunder) gennem SketchFlow afspilleren, hvor forskellige scenarier kan gennemløbes og afprøves.  Sammentidigt giver SketchFlow teknologien mulighed for at opsamle kommentarer og feedback undervejs igennem annoteringer knyttet direkte til prototypen.

The SketchFlow player allows clients to follow multiple paths through a concept, testing different scenarios and interaction models, as well as providing feedback in context via text comments or directly annotating on the prototype.

 

Dokumentation kan med SketchFlow’s ”Export to Word” funktionalitet genereres på baggrund af prototype projekterne, som så efter behov kan indgå i projekt dokumentationen.

Forretningsanalytikere, prototyping specialister, samt andre interessenter ude i organisationen får således tilgang til et værktøj, som kan bruges til hurtigt at prototype nye ideer, sammentidigt med at deres arbejde kan samles op i Team projekter i TFS.

På denne måde gøres ideerne, og ikke mindst tankerne bag, tilgængeligt for resten af teamet, sammentidigt med at ”prototype specialist” rollen (med hjælp fra TFS ;-) bliver en mere integreret del af projekterne.

Vel mødt til launch’en ;-) 

/Martin