Mattias Lindberg

SharePoint, workflows, arkitektur och annat jag finner intressant!

Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Microsoft Recite – Ljudinspelning med röstsökning!

    Använder du ljudinspelningsfunktionen i din Windows-telefon? Har du svårt att hitta bland dina inspelningar? Då är (kanske) svaret Microsoft Recite ! Microsoft Recite är en add-on applikation till Windows Mobile 6 som låter dig spela in meddelanden och sedan söka på dem med hjälp av röstigenkänning...
Page 1 of 1 (1 items)