Kære Partnere,

Vi beklager, at vi må meddele med så sen varsel, at PartnerForum er aflyst den 13. og 14. marts 2013. Vi melder to nye datoer ud snarest.

Med venlig hilsen

C5 og NAV teamet