Microsoft Dynamics C5 2010 g 2012 løn - Diverse information vedrørende FerieKonto, ATP samt ACF

Indberetning til FerieKonto

For at undgå fejlindberetning af feriepengeoplysninger er det vigtigt, at man er opmærksomme på følgende:

Indberetning til FerieKonto foregår som hidtil, men fra indtjeningsåret 2014 skal også det nye felt ”Feriepengeudbetaler” udfyldes i eIndkomst. Dette felt skal udfyldes med SE-nr. på FerieKonto (33088566), da det er FerieKonto, som udbetaler feriepengene til lønmodtageren. Hvis FerieKonto anvendes, må man ikke anvende sit eget SE-nr. som feriepengeudbetaler. Se mere på www.feriepenge.dk.

Er der sket en forkert indberetning, skal den fejlagtige indberetning tilbageføres i eIndkomst, og der skal foretages en ny indberetning med angivelse af FerieKontos SE-nr. (33088566) som feriepengeudbetaler.

Feriepengeudbetaler feltet findes på fanebladet felter på medarbejderkartoteket i C5 løn. Står man selv som feriepengeudbetaler skal virksomhedens SE-nr. oprettes, dette gøres under Løn/Tilpasning/Opsætning/Felter stå på linjen Feriepengeudbetaler og tryk på validering, her oprettes SE-nr.

 ATP huset er kommet med følgende: Medarbejdernummer i eIndkomst indberetningen

FeriePenge.dk bruger oplysningerne om medarbejdernummer til at skelne mellem ansættelsesforhold, hvis lønmodtager har haft flere ansættelsesforhold. Dette gælder også for ansættelsesforhold hos samme arbejdsgiver. På sin ferieoversigt kan lønmodtager se, i hvilket ansættelsesforhold ferien er optjent.

Som indberetter skal man derfor være opmærksom på at:

  • Medarbejdernummer er et valgfrit felt – hvis det ikke udfyldes, antages det at lønmodtageren kun har ét ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren.
  • Hvis arbejdsgiver har samme lønmodtager ansat i flere ansættelsesforhold, skal der indberettes på forskellige medarbejdernumre for de forskellige ansættelsesforhold.
  • Hvis indberetter vælger at udfylde feltet, skal dette altid udfyldes helt ens for samme lønmodtager i samme ansættelsesforhold, da det ellers vil blive opfattet som flere forskellige forhold.
  • Arbejdsgivere, der selv udbetaler feriepenge, skal være opmærksomme på, at fremtidige feriepengeanmodninger fra FeriePenge.dk vil være opdelt pr. ansættelsesforhold, også selvom disse er hos samme arbejdsgiver.
  • Arbejdsgivere, der ikke har lønmodtagere med flere ansættelsesforhold, skal enten undlade at udfylde medarbejdernummer, eller konsekvent udfylde det ens for den samme lønmodtager.

 Vi sender pt. ikke medarbejder nummer med ind i eIndkomstfilen, dette vil komme i hotfix der frigives i forbindelse med nyt ferieår. Dette vil betyde, at man for fremtiden skal oprette medarbejde med nyt medarbejdernummer, ved en genansættelse.

 ACF gør opmærksom på problemstilling vedr. skifte af medlemsorganisation.
Skift af Medlemsorganisation og CVR

ACF er bekendt med, at de kan have problemer med at håndtere virksomhedernes skift af medlemsorganisation og CVR. Årsagen til disse problemer er, at adgangen til eferiekort.dk, sker via medlemskartoteket – DAVirkReg, der som udgangspunkt er udviklet for at kunne håndtere statistikken.

Virksomhederne skal derfor foreløbigt håndtere skiftet på følgende måde.

  • Inden der foretages ændring af CVR nummer, skal det tidligere CVR nummers saldi nulstilles og indlæse igen på det nye CVR nummer.
  • Gælder det selve feriekortet, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at kontakte supporten, for at være sikker på, at feriekort fra det tidligere CVR nummer, kan ”overføres” til det nye CVR nummer. En overførsel af feriekortene afhænger af, om det nye CVR nummer er oprettet med en medlemsdato, der ligger før det optjeningsår, der skal indlæses data for.

 ACF forventer at have en løsning klar senest med udgangen af 2014. Virksomheden er meget velkomne til at kontakte ACF supporten for at få hjælpe til, hvordan netop de kan håndtere problemet.