September, 2013

 • Microsoft mener

  Den alternative trængselskommission

  På årsbasis bliver der brugt ca. 29 millioner timer på trængsel i hovedstadsområdet. Størstedelen af trængslen findes i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen på hverdage, hvor godt 360.000 fuldtidslønmodtagere pendler til arbejde i Hovedstadsregionen. Gør man det op i kroner og ører, koster det samfundet 8,5 milliarder kroner om året.

  I morgen, torsdag, kommer Trængselskommissionen så med sine anbefalinger til, hvordan trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet kan løses. Det forventes, at kommissionen vil anbefale, at der investeres omkring 40 milliarder kroner i veje, letbaner, metro og S-baner over de næste ti år. Men faktum er, at bilkøerne og trængslen alligevel vil stige. Derfor mener vi, at der er behov for at arbejde smartere.

  Milliardbesparelse at hente på den fleksible arbejdsplads

  En dugfrisk rapport fra COWI, der er udarbejdet som et alternativt indspil til debatten om trængsel, viser, at der er milliardgevinster at hente ved at gøre arbejdstiderne mere fleksible og ved at gøre hjemmearbejdspladsen mere udbredt. Størstedelen af de personer, der sidder i bilerne i myldretiden, gør det fordi, deres arbejde ikke giver mulighed for fleksibilitet eller hjemmearbejde.

  Et sted at starte er hos de offentligt ansatte. Hver dag pendler 133.000 offentligt ansatte  til hovedstaden, og hvis de har samme (lave) grad af fleksibilitet som den gennemsnitlige lønmodtager, er der tale om, at der p.t. er 47.220 offentligt ansatte, som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra. Hvis alene denne gruppe fik mulighed for at arbejde hjemme og undlod at pendle i myldretiden, ville det spare samfundet for 2,8 milliarder kroner årligt i trængselsomkostninger. Og tænker man de privatansatte med ind scenariet, er potentialet endnu større. 

  Moderne, teknologiske løsninger fordrer en fleksibel arbejdskultur

  Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort at få flere offentligt og private ansatte til at arbejde hjemme, og det kræver en ændring i arbejdskulturen. Men med moderne, teknologiske løsninger som Office 365, der gør det muligt at arbejde hvor som helst når som helst, deltage i virtuelle møder og fastholde et højt og nødvendigt sikkerhedsniveau, har vi et rigtig godt udgangspunkt for at skabe milliardbesparelser.

  En fleksibel arbejdskultur kan dyrkes på mange måder – lad mig give et eksempel fra vores egen virksomhed. Hos Microsoft Danmark har vi tilrettelagt vores arbejde sådan, at interne møder primært finder sted på to af ugens dage. Dermed kan medarbejderne i højere grad selv styre, hvor og hvornår der arbejdes - og det er i øvrigt også helt naturligt, at man som medarbejder deltager i møder via computeren frem for at møde op personligt. For en lang række viden- og kontorarbejdspladser er der tilsvarende et kæmpe potentiale, der kan realiseres.

  Men forudsætningen for, at et sådan potentiale kan indfris, er naturligvis, at medarbejderne har de nødvendige it-ressourcer, og at organisationen er optimeret i forhold til at udnytte fleksibiliteten. Og der er omkostninger forbundet med at omstille organisationen til en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Men de omkostninger nærmer sig ikke det niveau, som investeringer i traditionel infrastruktur kræver. Det vil koste 400 millioner kroner om året i etablering og drift, hvis den offentlige arbejdsstyrke skal kunne arbejde mere fleksibelt. Det svarer næsten til det, det koster i engangsbeløb at udvide Helsingørmotorvejen fra 2 til 3 spor over en firekilometers strækning.

  I stedet for at investere i dyr transportinfrastruktur for at reducere trængslen, bør virksomheder og den offentlige sektor investere i teknologi, der gør det muligt at arbejde hjemmefra og have fleksible mødetider. Investeringer, der bidrager til at reducere myldretidstrafikken og trængslen på indfaldsvejene i hovedstadsområdet.

  Dertil kommer en række, ikke helt uvæsentlige, sidegevinster. Her tænker jeg f.eks. på bedre forudsætninger for at balancere arbejdslivet med privatlivet – alt andet lige giver det mere ro på hjemmefronten, hvis man ikke hver dag er nødsaget til at ile hjem fra arbejde i rette tid til at hente børnene i daginstitutionen. Endelig skal vi heller ikke glemme de miljømæssige gevinster – og så vender vi jo faktisk tilbage til én af de essentielle pointer i trængselsdebatten.

  Læs mere om COWIs rapport her.

  Vh. Aaren Ekelund, divisionschef for Office (aaren.ekelund@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Målrettet it-uddannelse skal bane vejen for fremtidens unge entreprenører

  I Danmark har vi både kompetencer og stort potentiale, når det kommer til at skabe it-løsninger. Men det kræver målrettet uddannelse, hvis vi vil klæde danske unge optimalt på i kampen om fremtidens arbejdspladser, som kræver stadig større teknologisk indsigt og praktiske it-kompetencer. Derfor samarbejder Microsoft med non-profit-organisationer om at uddanne unge til fremtidens arbejdsmarked.

  Microsoft har startet det globale initiativ YouthSpark for at skabe nye muligheder for unge inden for områderne uddannelse, jobs og entreprenørskab. Målet er at nå ud til 300 millioner unge verden over inden udgangen af 2015 – og YouthSpark har i sit første år hjulpet over 100 millioner unge, heraf over 22,3 millioner unge i EU.

  I foråret deltog 24 unge danskere i Innovate4Good i Stockholm.

  Entreprenørskab skal ind i undervisningen

  I Danmark samarbejder Microsoft med Fonden For Entreprenørskab – Young Enterprise (FFE-YE), der arbejder for at udbrede entreprenørskab og innovation i det danske uddannelsessystem. Samarbejdet skal fremme entreprenørskab gennem teknologi – og et område med særligt stort potentiale er udviklingen af nye apps.

  ”Med YouthSpark-programmet har Microsoft dedikeret sig til at skabe muligheder for unge mennesker. Det gør organisationen til en ideel partner for os,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

  Som led i samarbejdet vil Microsoft og FFE-YE i det kommende år nå ud til mere end 4.000 elever og 160 lærere, og af dem træne 2.500 unge og 70 lærere bl.a. ved at afholde specifikke innovation-camps og uddannelses-sessioner.

  ”De unges kompetencer skal styrkes gennem uddannelse, så de står stærkere til at træde ind på fremtidens arbejdsmarked, og det gør vi i høj grad ved at integrere entreprenørskab i undervisningen. Vi skal vise de studerende og underviserne på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, at det slet ikke er så svært at gå til. Derfor er det også vigtigt med opbakning fra erhvervslivet,” siger Christian Vintergaard.

  Arrangementerne løber af stablen i efteråret 2013 og du kan læse mere om dem her og her.

  Innovations-camp hos Microsoft Danmark

  Allerede i dag, onsdag den 25. september, deltager omkring 60 elever og 10 lærere i en Innovations-camp i Microsofts danske hovedkvarter i Hellerup.

  ”Som forbrugere har unge i dag kendskab til smartphones, tablets og pc’er. Derfor er det naturligt for Microsoft at være medleverandør af den it-viden og de værktøjer, der gør dem i stand til også at arbejde professionelt med it-teknologi og omsætte deres ideer til handling,” siger Anette Nørgaard, der arbejder med uddannelses- og iværksætterprogrammer hos Microsoft, herunder DreamSpark og BizSpark.

  60 elever deltager ved Innovation-campen i Hellerup i dag. Eleverne kommer fra gymnasier i København, Nordsjælland, Holbæk og Aarhus.

  ”Vores innovations-camps, som den vi afholder i dag, skal give de unge kompetencer indenfor app-udvikling og iværksætteri – konkrete evner, som kan skaffe dem et job eller inspirere dem til at starte deres egen sociale virksomhed senere i livet.”

  I foråret sendte Microsoft desuden 24 danske unge til Stockholm for at deltage i en Nordisk Innovate4Good event, der også var en del af YouthSpark – se mere i videoen nedenfor:

  Du kan læse mere om Microsofts globale YouthSpark-resultater i initiativets første år her – og se spændende facts i infografikken herunder.

  Vh. Anders Thomsen, Direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark (athomsen@microsoft.com).

 • Microsoft mener

  Mød den nye Surface!

  Her til eftermiddag, dansk tid, kunne vi løfte sløre for den anden generation af Surface på et pressemøde i New York.

  Du kan få en præsentation af den nye Surface her  

  Læs også Panos Panays, Corporate Vice President for Microsoft Surface, blogindlæg her, hvor han giver et indblik i de nye features og det nye udvalg af tilbehør til Surface.

  Vh. Katrine Prien, PR Manager, Microsoft Danmark / a-kaprie@microsoft.com 

 • Microsoft mener

  Internet of Things – døgnflue eller virkelighed?

  Internet of Things (IoT) er beskrevet som en vigtig tendens siden 90’erne, hvor netop brugen af internettet tog fart og åbnede for nye muligheder at kommunikere, søge og dele informationer på.

  Ifølge Gartners nye Hype Cycle beskrives 2013 nu som året, hvor Internet of Things virkelig tager fart og bliver realiseret. Dette sker bl.a. fordi den nye verden af smartphones, tablets, pc’er og mobile netværk medfører større tilgængelighed og flere anvendelsesmuligheder. Ifølge ABI Research er der i dag over 10 milliarder trådløst forbundne enheder – og i 2020 vil op imod 50 milliarder enheder være trådløst forbundet til IoT ifølge EU.

  Så hvad er IoT egentlig? Den første bølge med internettet bestod i at forbinde bygninger – hjem, kontorer og erhvervsbygninger med kablede internetforbindelser. Den næste bølge er karakteriseret ved at forbinde mobile enheder, som laptops, smartphones og tablets, så erhvervsliv og personer med trådløse internetforbindelser kan kommunikere. Næste skridt i udviklingen bliver at forbinde flere forskellige typer enheder (såkaldte ’things’). I dag vil man primært opleve IoT inden for to kategorier: 

  • Fysisk infrastruktur – energi, produktion, transport, sundhedssektor osv.
  • Personlig infrastruktur – underholdning i hjemmet og i biler, butikker og personlige elektroniske enheder.

  Teknologier som Bluetooth, mobilnet, RFID og WI-FI er alle motorer for, at Internet of Things fortsat vil vokse og ses i nye afskygninger. Perspektivet i IoT er enormt, og tendensen vil boome indtil teknologien bliver usynlig og brugerne ikke længere forholder sig til, hvordan internettet fungerer og kommunikationen foregår men blot nyder godt af de tjenester og oplevelser, som IoT helt naturligt væver ind i vore liv.

  I Microsoft hænger Internet of Things tæt sammen med intelligente systemer, og vi ser store perspektiver for erhvervslivet. Når ’smarte’ ting bliver forbundne med dataanalyse, får vi intelligente resultater, der kan styrke vores måde at drive forretning på. Vi oplever stor fremdrift i intelligente systemer i bl.a. sundhedssektoren, på fabrikker og på gaderne i en storby som Paris.

  Der er ingen tvivl om, at Internet of Things sker lige nu. Sammen med vores partnere i hele verden skaber vi nye tjenester og oplevelser på smartphones, tablets og andre af de enheder, mange omgiver sig med hver dag. De skarpe virksomheder bruger allerede i dag internet-baserede enheder til at gøre en forskel i, hvordan de driver forretning og servicerer deres kunder.

  Læs mere om Internet of Things og intelligente systemer her. Hør mere om tidens teknologitendenser og nyheder på Microsoft på Microsoft Next-konferencen, der afholdes i Århus d. 29. oktober og i København d. 31. oktober.

  Vh. Ole Kjeldsen, Teknologidirektør, olek@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  Region Syddanmark og Microsoft indgår aftale om sundhedsinnovation

  Sundhedssektoren i Region Syddanmark er på vej mod en gennemgribende forandring over de næste ti år, når ni nye hospitaler og hospitalsenheder til en samlet pris på 8,9 milliarder kroner skal opføres. Region Syddanmark har nemlig indgået et samarbejde med Microsoft om at sikre de bedst mulige betingelser for at udvikle sundhedsinnovation og patientpleje i verdensklasse. Samarbejdet bliver en del af Forskerparken i Odense, der arbejder med at udvikle fremtidens intelligente sundhedsteknologier.

  Regionsrådsformand Carl Holst og administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg underskriver fredag en aftale om sammen at undersøge, hvordan nye teknologier og løsninger kan give fordele i fremtidens sygehusdrift.

  Fra venstre: Adm. direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg, Regionsrådsformand Carl Holst og Neil Jordan, Worldwide General Manager for Sundheds-it, Microsoft.

  "I Region Syddanmark har vi i lang tid høstet frugterne af samarbejde med det private erhvervsliv, og derfor er det naturligt og glædeligt for os, at vi kan lave en aftale om samarbejde med en virksomhed som Microsoft, der er en af verdens førende virksomheder og har fokus på kvalitet, innovation og kreativitet," siger Carl Holst.

  Parterne skal arbejde sammen om en fælles platform for udvikling, hvor Region Syddanmark får glæde af Microsofts store netværk og udviklingsmuligheder, mens Microsoft får en stærk partner i den danske sundhedssektor.

  "Vi ser store muligheder i samarbejdet med Region Syddanmark, som kan noget ganske særligt med velfærdsinnovation. Vi tror på, at teknologi kan transformere sundhedssystemet og patientplejen, og innovative samarbejdsaftaler som denne er vejen frem. Blandt andet vil vi sammen med regionen teste de nyeste sundhedsteknologier, herunder teknologi og løsninger som muliggør, at patienter selv kan tage større del i deres egen sundhedspleje og nemmere indhente og dele patientinformation," siger Niels Soelberg.

  Stærkt offentligt-privat samarbejde

  Netop samspillet mellem sundhedssektor og virksomheder gør velfærdsteknologi til et vigtigt satsningsområde i Syddanmark. Carl Holst er både glad for og stolt over, at Region Syddanmark har udviklet sig til et dansk flagskib for velfærdsteknologi. Det giver gevinst på flere hylder, forklarer han.

  "Vi har gode erfaringer med, at fælles investering i velfærdsteknologi både giver patienter en bedre behandling, gør at sygehusene bliver mere produktive og ikke mindst styrker erhvervsudviklingen," siger han.

  Som en del af erhvervsudviklingsstrategien i regionen har Syddansk Vækstforum fokuseret på velfærdsteknologi, og samarbejdet med Microsoft vil give en række af regionens virksomheder nye muligheder.

  "Vi har brug for partnerskaber med store virksomheder som Microsoft, hvis vores investeringer i udvikling og kommercialisering skal bære frugt. Med Microsoft kan en mindre syddansk virksomhed nemlig få gavn af at træde ind i en meget større og global værdikæde," siger Carl Holst.

  Den opfattelse deler Niels Soelberg.

  "Dette partnerskab giver mulighed for adgang til mange små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder i Danmark. Det er dermed et middel til at fremme lokal udvikling og innovation, som gør en reel forskel og øger sundheden," siger han.

  Region Syddanmark og Microsoft Danmarks samarbejdsaftale har fire fokusområder:

  • Mere sammenhængende sundhedskommunikation og bedre koordinering: Ved hjælp af en såkaldt unified communications-løsning vil Microsoft og Region Syddanmark undersøge mulighederne for at reducere omkostningerne til sundhedspleje, skabe mere innovative processer og øge kvaliteten i sundhedsplejen. Microsoft giver regionen adgang til UC-specialister og forsyner regionen med it-enheder med moderne UC-løsninger.
  • Innovative brugergrænseflader: Nye brugergrænseflader - Natural User Interfaces (NUI) - rykker grænserne for, hvad det hidtil har været muligt at gøre med computere i behandlingen af patienter. Som del af aftalen vil Microsoft og Region Syddanmark gennemføre 2-3 projekter, der skal implementere, teste og evaluere nye teknologier til f. eks. sundhedspleje, genoptræning og rehabilitering.
  • Nye platforme, applikationer og processer, der sætter patienten i centrum: Region Syddanmark og Microsoft skal evaluere og teste de seneste sundhedsteknologier, herunder løsninger som gør patienterne i stand til selv at klare deres behandling (såkaldt telemedicin), indhentning og deling af patientinformation mv. Microsoft Researchs arbejde med patientorienterede informationsdisplays til hospitaler er et eksempel på, hvordan teknologier sætter patienten i centrum.
  • Bedre styring af patientrelationer for børn med diabetes:University College London Hospital har man i dag et system, der giver børnepatienter med diabetes og familie adgang til deres journaler, når som helt og hvor som helst. Formålet er at holde patient og familie bedre engageret mellem deres lægebesøg og dermed forbedre patientoplevelsen, øge graden af selvpleje og reducere antallet af hospitalsbesøg. Microsoft vil hjælpe Region Syddanmark med at starte et pilotprojekt op ved at yde ekspertbistand og støtte til en studietur til London.

  Vh. Microsoft Danmark PR (a-jaand@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Næste version af Dynamics NAV kommer i oktober

  Microsoft annoncerede i går i Wien Dynamics NAV 2013 R2 foran 850 partnere fra hele verden – denne version vil være tilgængelig i Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure.

  Microsoft Danmark annoncerede ligeledes mandag morgen, at Microsoft Dynamics C5 2014 fremover deler teknisk platform med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 bliver frigivet i oktober 2013, og versionen bygger videre på Dynamics NAV 2013, som kom på markedet sidste år.

  Med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 bygger Microsoft videre på visionen for det moderne økonomisystem, som er let at anvende og implementere i virksomheden. Samtidig understreger opdateringen vores langsigtede engagement med vores stærke partnernetværk, som nu vil kunne skabe yderligere værdi for de små og mellemstore virksomheder.

  Optimeret til skyen

  Der er flere spændende nyheder i Dynamics NAV 2013 R2, herunder:

  • Bedre integration med Office 365. Med en enkelt log-in har du adgang til både Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og Office 365. Det gør det lettere at anvende dine forretningsdata og øger din produktivitet. Med den nye web-klient får du en ensartet og lettilgængelig brugerflade på tværs af de værktøjer, du anvender.  Med Office 365 kan du også anvende SharePoint workflows og web-parts og få glæde af Microsoft Excel og Excel web-appen med direkte integration til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.
  • Forbedrede værktøjer til likviditetsstyring vil hjælpe kunder til bedre risikohåndtering og større fokus på at skabe vækst. Optimér virksomhedens betalingsprocesser for eksempel med elektroniske betalingsforslag  og bankkontoafstemning.  Med understøttelse af det Europæiske bankformat SEPA (Single Euro Payment Area) er der mulighed for direct debit og credit transfer.
  • Markant forbedret brugervenlighed på tværs at både desktop- og webklient gør Microsoft Dynamics NAV endnu nemmere at bruge og implementere også fra mobile enheder.

   

  Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 understøtter et multitenant miljø og kommer med en lang række værktøjer der skabt til at supportere omfattende hosting-løsninger af Dynamics NAV applikationen. Dette betyder, at du kan vælge den løsning der passer bedst til netop din virksomhed, hvad enten det er implementering i virksomheden, hos en hosting-partner eller på Microsoft Azure. Det sænker omkostningerne og forbedrer serviceniveauet.

  Hvis du vil vide mere om nyhederne i Dynamics NAV frem mod frigivelsen i oktober, kan du holde dig opdateret på The Edge blog.

  Vh. Alexander Schadow, Business Group Lead, Microsoft Dynamics, aschadow@microsoft.com

Page 1 of 1 (6 items)