• Microsoft mener

  Velkommen til Office Online – vores gratis version af Office skifter navn

  Det tidligere Office Web Apps skifter navn til Office Online, og i samme ombæring gør vi det endnu nemmere for vores brugere at anvende vores gratis version af Office – fra en pc, fra en tablet eller smartphone – helt som det passer dig. Det eneste, du skal bruge for at komme i gang, er en Microsoft-konto og en internetbrowser, og så er du kørende i basisudgaver af Word, Excel, PowerPoint og OneNote.

  Vores Office-versioner

  De fleste af vores brugere kender Office 2013 eller de tidligere versioner af vores traditionelle Office-pakke, som købes og installeres lokalt på en pc. Faktisk er der over en milliard brugere, som anvender vores Office-pakke – det svarer til hver syvende person på hele kloden. 

  I rigtig mange hjem er pc’en i dag suppleret med én eller flere tablets, og i langt de fleste hustande har hvert familiemedlem også en smartphone – mobile enheder, som vores brugere i stigende grad anvender til meget mere end blot underholdning. Derfor introducerede vi sidste år et nyt Office-produkt med Office 365 Home Premium, som henvender sig til hele familien. Med Office 365 Home Premium abonnerer man nemlig på Office-pakken som en service, der kan anvendes af alle i hustanden og på tværs af alle enheder. 

  Endelig tilbyder vi vores Office-produkt gratis i form af Office Online, som er en nem og hurtig adgang til basisfunktionerne i Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Office Online er en internettjeneste, som altså kræver, at du har internetadgang – en tjeneste, som kan tilgås fra alle typer af enheder via en internetbrowser, uanset om du bruger Internet Explorer, Chrome, Firefox osv.

  Nyt navn. Ny oplevelse

  Med nævneændringen af vores gratis Office-version gør vi det også endnu nemmere for vores brugere at anvende Office Online. Tidligere var gratisversionen af Office integreret i OneDrive (tidligere SkyDrive), som er vores onlinetjeneste til opbevaring af dokumenter, billeder, videoer, musik m.v. – i dag kan du også få adgang til Office Online via portalen Office.com.

  Én af de særlige funktioner ved Office Online er, at du kan dele dine dokumenter med familie, venner, studiekammerater osv., og I kan også redigere i et dokument samtidig. Delingsmulighederne er også integreret i vores betalingsprodukter, så hvis du til daglig anvender Office 2013 (eller Office 2010) eller Office 365 Home Premium, kan du stadig gøre brug af fordelene ved Office Online. 

  Microsoft-kontoen binder det hele sammen

  For at komme i gang med Office Online skal du have en Microsoft-konto. En Microsoft-konto er din personlige brugerkonto til en række af vores produkter og services. Tidligere kaldte vi denne brugerkonto Windows Live ID, og man fik automatisk sin brugerkonto, når man oprettede en webmail med en Hotmail-konto, en Live-konto eller en MSN-konto. Princippet er det samme i dag, hvor du opretter din brugerkonto på Outlook.com, og hvor du får en mailadresse som til sammen med dit kodeord udgør din personlige Microsoft-konto.

  Læs mere om Office Online her.

  Vi håber, du får glæde af Office Online – god fornøjelse!

  Vh. Anne-Marie Gjellerup, produktchef for Office i Microsoft Danmark / anneg@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  Microsoft tilbyder gratis Office 365 til skolerne

  En ny undersøgelse fra IDC viser, at Microsoft Office udgør tre af de 20 vigtigste kompetencer, som studerende skal mestre på fremtidens arbejdsmarked. Topkandidater til fremtidige jobs vil blive vurderet ud fra en række evner, hvoraf IT-kompetencer er helt centrale.

  Undersøgelsen viser, at de vigtigste faktorer for de 60 bedst betalte jobtyper vil udgøre 11,5 millioner nye ansættelser og 28 % af jobvæksten i 2020.  De vigtigste kompetencer på top 20-listen er således mundtlig og skriftlig kommunikation, detaljefokus og Microsoft Office, herunder Word og PowerPoint.

  Fra den 1 december 2013 har uddannelsesinstitutioner, som licenserer Microsoft Office for deres ansatte, kunnet tilbyde deres studerende adgang til Office 365 ProPlus uden yderligere omkostninger. Student Advantage, som tiltaget hedder, giver skoler mulighed for at tilbyde digital undervisning og de studerende nem adgang til digitale værktøjer, som de kan forvente at møde på arbejdsmarkedet.

  De studerende er nødt til at lære digitale kompetencer og her spiller underviserne en væsentlig rolle. De skal også arbejde med analytiske og kommunikative problemstillinger, hvilket kan ske samtidig og i langt højere grad minde om de situationer de vil møde senere i livet. IDC-undersøgelsen viser, at selvom en række stillinger kræver tekniske kunnen, er der et endnu større behov for viden og kognitive evner, som opnås via produktivitetsværktøjer, som eks. Office 365. Microsoft investerer i de studerende, så de kan have adgang til de rette IT-kompetencer og stå stærkere i konkurrencen på det internationale arbejdsmarked. 

  Office 365 ProPlus er en fuld version af Office og inkluderer Word, Powerpoint, Excel, OneNote, Outlook mv. Office 365 ProPlus kan installeres på op til fem Pc’er eller Mac’s og installeres lokalt på den studerendes PC, således at applikationerne virker, både når den studerende er online og offline.

  Danske skoler på forkant med udviklingen

  Frederikssund Private Realskole er en af de danske skoler, der har valgt at benytte sig af Student Advantage og nu tilbyder alle elever gratis Office 365. Skolen har en digital strategi, hvoraf Office og pc-brug er en central del. Flere lærermidler er tilgængelige online, og eleverne får allerede fra de små klasser egne pc’er. Skolen sikrer dermed, at børnene får præinstalleret Office og lærer at benytte værktøjerne i de første år af deres skoletid.

  ”Valget af Office til de studerende var ikke svært. Vi har testet alternative programmer, men Office giver børnene den bedste værktøjskasse til at håndtere fremtidens arbejdsmarked. Og med Student Advantage tilbuddet var det en nem beslutning,” siger Dorthe Thestrup, IT-ansvarlig på Frederikssund Private Realskole.

  Mølleskolen i Ry har en vision om, at alle IT-redskaber skal være en naturlig del af elevernes dagligdag. Ikke kun som socialt medie, men som reelt arbejdsværktøj. Elever opfordres således til at medbringe eget udstyr til at bruge aktivt i undervisningen, og skolen er dækket af trådløst netværk, så de studerende kan tilgå dokumenter på nettet, uanset hvor de er.

  Mølleskolen har således også valgt Office 365 til deres studerende, da den løsning spiller bedst sammen med skolens eksisterende infrastruktur og netværk. Skolen forventer, at ca. 500 ud af skolens 1000 elever vil benytte sig af Office 365 og Office inden for de næste 2-3 år. IT-vejleder Peter Krukow forventer desuden større ensartethed af elevmedbragt udstyr ved at tilbyde Office:

  ”I dag medbringer 80 % af eleverne på 8. årgang og 50 % af de resterende studerende deres eget udstyr, og resten låner udstyr af skolen, som de kan beholde i skoletiden. Valget af Office skyldes genkendeligheden og ensartetheden i programfladen. Desuden giver Office de bedste værktøjer til samarbejde og deling af dokumenter, som er en vigtig del af vores undervisningsstrategi.” 

  For mere information om IDC-undersøgelsen og Student Advantage, se her.

  V.h. Julich Wiberg, salgschef for uddannelsessektoren i Microsoft, 5157 8279 / jwiberg@microsoft.com

 • Microsoft mener

  Big Data skal drive vækst i EU

  Ny undersøgelse viser, at Big Data spås en stor fremtid blandt europæiske virksomheder. Og man behøver ikke længere være storkunde med etablerede datacenter-løsninger for at få glæde af moderne business intelligence i sin virksomhed. Fra i dag kan Office 365-kunder nemlig få direkte adgang til mange slags dataset med Microsoft Power BI, som er en Big Bata-løsning baseret på Excel og Office 365.  

  Big data og business intelligence (BI) er ifølge analytikerne Gartner og IDC en af tidens største teknologitendenser, som virksomhederne bør bruge som konkurrenceparameter. En helt ny undersøgelse fra EU Big and open data in Europe – a growth engine or a missed opportunity? beskriver desuden potentialet for Big Bata blandt virksomheder i EU.

  Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • Big Data kan skabe en vækst i EU's GDP på 1,9 pct. svarende til et års økonomisk vækst i EU.
  • Nordeuropa har de største muligheder for at bruge Big Data til vækst. Danmark ligger på omkring 2,2 pct. vækst, som er over det forventede gennemsnit.
  • Et paradigmeskifte fra negative og lukkede data til åbne og positive data er ved at ske, idet data i højere grad bliver tilgængeligt og overskueligt. Big Data danner således bedre grobund for at optimere forretningsprocesser og træffe bedre beslutninger.
  • Big data er ikke længere et udtryk for store mængder af data i kaos, men derimod strukturerede og relevante data, der skaber overblik og værdi.

  Big Data i Office 365 fremmer indsigt, beslutninger og forretningsudvikling 

  Microsoft er nu klar med Power BI, som er en business intelligence-løsning, der giver virksomheder af alle størrelser mulighed for at integrere åbne dataset fra internettet med egne data. Løsningen er baseret på Excel og dermed en integreret del af det velkendte og brugervenlige Office 365.

  Løsningen er cloud-baseret og styrker deling af og samarbejde omkring informationer og data.

  Power BI er en såkaldt ’self-service BI-løsning’, hvor brugeren selv kan identificere, analysere, visualisere og dele data via velkendte Office-værktøjer. Netop den søgebaserede tilgang til at kunne visualisere data i grafer direkte i Excel, giver nemt of overskueligt overblik over virksomhedens strukturerede og ustrukturerede data. Ledelsen kan således få hurtig adgang til forretningskritiske informationer, som de kan basere beslutninger på.

  Samtidig danner Big Data-analyser grobund for bedre og mere konkurrencedygtige beslutninger, så virksomhederne kan reagere og justere deres markedsindsats hurtigere end tidligere. Virksomheden kan ligeledes bruge Power BI som værktøj til at udvikle forretningen, da forudsigelser af salgs- og produktcyklusser, markedsmuligheder og nye tendenser bliver synlige. Også it-afdelingerne og analytikere i virksomheden kan foretage såkaldt ’predictive analytics’, som er et dybere lag af dataindsigt og analyse, der normalt er forbeholdt store eller datatunge virksomheder.

  De vigtigste egenskaber i Power BI til Office 365 er:

  • Business intelligence portaler, der gør det nemt at dele data, rapporter og andre arbejdsdokumenter med kollegaer fra mapper, der hentes on-premise eller tilgås direkte i skyen fra enhver pc, tablet eller mobil enhed.
  • Rollebaseret adgang til data, så kun de rette personer har adgang til bestemte foldere.
  • Nem håndtering af forespørgsler fra kollegaer og deling af dokumenter, da brugere kan dele egne dokumenter men også forespørge på data og selv hente data, såfremt de er tilgængelige, og brugeren er tildelt adgang.
  • Data kan holdes automatisk opdateret via en gateway fra on-premise-løsningen, og brugere kan søge efter data på tværs af alle virksomhedens datakilder.
  • En Windows 8.1 app gør, at man kan tilgå rapporter og grafer lavet i Office 365 fra en Windows-tablet eller smartphone. Man kan ligeledes gemme favorit-rapporter eller finde nye rapporter fra de touch-optimerede tablets og dele med kollegaer.

  Power BI til Office 365 er tilgængelig for Office 365 kunder i Danmark nu. Læs mere om Microsoft Power BI på www.powerbi.com. EU-undersøgelsen omkring Big Data kan hentes her.

  Vh. Lars Bo Granath, produktchef for Information Platform, larsbg@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  Under 60 dage til Windows XP support ophører

  Som mindre eller mellemstor virksomhed (SMV) kan det være svært at overskue og afsætte ressourcer til at opgradere it-systemer. Men faktum er, at support og opdateringer til Windows XP ophører fra den 8. april 2014. Derfor bør også SMV’er opgradere til Windows 8.1 hurtigst muligt. Læs her hvad andre SMV’er har gjort, og få gode råd til nemmest at komme igennem opgraderingen hen imod en moderne, produktiv og ikke mindst sikker it-platform.  

  Fra d. 8. april vil virksomheder – af alle størrelser – ikke længere modtage teknisk support eller opdateringer, der beskytter virksomhedens Windows XP pc’er. Hvis danske virksomheder fortsætter med at bruge Windows XP efter supporten ophører, vil pc’erne stadig fungere, men virksomhedens data, dokumenter og mailsystem vil ikke være beskyttet mod sikkerhedsbrud og vira. Desuden kan der opstå udfordringer med kompatibilitet, da flere og flere applikationer og enheder ikke længere fungerer sammen med Windows XP.

  Danske SMV’er høster allerede gevinster ved Windows 8

  I Danmark har mange SMV’er allerede opgraderet til Windows 8 og opnået konkurrencemæssige fordele ved et moderne system. DO Trading, som forhandler 3M-industriprodukter, har sagt farvel til Windows XP og bruger nu Windows 8 som springbræt til ekspansion i Norden. Virksomheden er i vækst og har brug for den nyeste teknologi for at undgå it-problemer, holde omkostninger nede og i stedet øge produktivitet, mobilitet og samtidig have en løsning, der nemt kan skaleres.

  ”Med Windows 8 har vi fået en opdateret, fleksibel og hurtig platform. Det nye operativsystem er samtidig hurtigere og langt mere intuitivt at anvende end Windows XP, som en stor del af vores maskiner kørte førhen. For XP var ret beset nået til endestationen og kan snart ikke engang sikkerhedsopdateres længere,” siger Frank Nordgren, adm. direktør, DO Trading ApS.

  Guidelines til nem og hurtig opgradering

  Men der er fortsat SMV-virksomheder, der ikke har migreret til en moderne platform. Vi anbefaler derfor, at danske SMV’er opgraderer til Windows 8.1, som er det nyeste styresystem på markedet.

  For at hjælpe SMV’er på vej, har vi udarbejdet en tjekliste, som kan hjælpe med skiftet:

  1. Har virksomheden behov for nyt hardware? Første skridt er at tjekke, om I kører Windows XP, og om jeres pc’er opfylder systemkravene til at køre Windows 8.1. Det kan man gøre i denne guide. De fleste nyere pc’er på markedet understøtter Windows 8.1 og egner sig særligt til en moderne arbejdsplads og mobile medarbejdere. Oplev nogle af de nye pc’er og tablets her.
  2. Flyt virksomhedens data. Næste skridt er at flytte virksomhedens data på en sikker måde. Lav en plan for at migrere data til nye pc’er og vær sikker på, at I har backup på vigtige data og dokumenter. Se evt. her for hjælp til migrering.
  3. Få applikationerne med. Tjek at også jeres applikationer er kompatible med Windows 8.1 og vær sikker på, at I får applikationerne med over på nye systemer. Tjek også at netbaserede applikationer kan afspilles fra nyere webbrowsere.
  4. Installér Windows 8.1 Pro. Når hardware er på plads, data er overført og applikationerne kører, er jeres virksomhed klar til at høste fordelene ved et moderne system. I vil opleve at systemet er mere intuitivt, sikkert og hurtigere, så medarbejderne bliver mere produktive.

   

  Læs mere om at komme nemt i gang med Windows 8.1 i denne Windows 8.1 User Guide eller på Windows 8.1 sitet her.

  Windows 8.1 Pro indeholder vigtige sikkerhedsopdateringer, herunder malware- bekæmpelse, forbedret databeskyttelse, kryptering af enheder, support på krypterede harddiske og adgangskontrol. Læs mere om sikkerhedsrisici ved Windows XP ift. Windows 8.1 her.

  Vh. Tanya Helene Christensen, produktchef Windows, tachri@microsoft.com

 • Microsoft mener

  Nye pc’er, tablets og forretningsapps baner vej for mobile medarbejdere

  På årets største forbrugerelektronikmesse, Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, løftede pc-producenterne sløret for en række nye Windows-enheder, som danske forbrugere - men bestemt også arbejdspladser - kan se frem til i 2014. Nye Windows 8.1 pc’er og tablets samt applikationer og services giver brugerne nye oplevelser og øger perspektivet for at arbejde mobilt.  

  Tablets indtager arbejdspladserne

  Markedet for tablets har oplevet stor vækst i 2013 og har i høj grad indtaget arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt vundet forbrugernes hjerter. Udover Microsofts egne tablets, Surface og Surface Pro, har pc-producenterne lanceret mange forskellige Windows 8 og Windows 8.1 tablets med stor kraft, ydeevne og i elegante design. Perspektivet for tablets i 2014 er endnu større i takt med, at flere varianter af enheder ser dagens lys og stadig flere forretningsapplikationer kommer til. Applikationer, som gør arbejdsdagen for den mobile medarbejder både lettere og sjovere.

  Fordelen ved Windows-tablets er, at man arbejder i det velkendte Windows-univers, nemt kan tilkoble eksterne enheder (tastatur, printer, USB osv.) og samtidig får hurtig adgang til internet, Office og forretningsapplikationer, så man kan være produktiv på farten.

  Et godt eksempel på en virksomhed, der benytter tablets til at øge produktivitet og arbejdsglæde er det amerikanske flyselskab Delta Airlines, som nu udstyrer 11.000 piloter med Surface-tablets. Resultatet er mindre administration, øget mobilitet og produktivitet samt reduktion i CO2 og besparelser på over DKK 70 millioner i brændstof og andre omkostninger hvert år. Se video om Deltas brug af tablets her.  

  Nye pc-kategorier øger fleksibiliteten for mobile medarbejdere

  Et andet område i vækst er de såkaldte 2-i-1 pc’er, som består af både pc og tablet i én enhed. Forestil dig en tablet med et tastatur, som kan frakobles eller vippes rundt bag om skærmen, så den både kan benyttes som traditionel laptop og som tablet. En sådan enhed er ideel til samarbejde og præsentationer. All-in-ones er en anden pc-kategori i stærk vækst, som har roterende display, ultratyndt design, klare HD-skærme og indbyggede batterier, som gør dem nemme at transportere.

  De nye egenskaber i Windows 8.1 såsom touch, nye søgefunktioner, applikationer og services i skyen, gør at pc producenterne nu kan designe hardware, som har mere kraftfuld ydeevne, touchskærme, længere batteritid og mere elegante paneler og højtopløselige skærme.

  På CES har Panasonic således præsenteret en lille og stødsikker tablet på 7”, der er velegnet til erhvervsbrug og hårdfør over for forskellige omgivelser. Og Lenovo lancerede to nye 2-i-1 pc’er på CES, som er fleksible enheder, der kan opnå forskellige positioner. En anden nyhed er Toshibas 15” mobile arbejds-pc, som indeholder ultra HD med en helt særlig skærmopløsning. Læs mere om Windows-nyhederne fra CES her.

     

  Vær produktiv med forretningsapps

  Microsoft har i løbet af 2013 lanceret en række forretnings-apps til Windows 8.1 enheder, der gør det nemt at være produktiv på farten og fra pc’er, tablets og smartphones. Medarbejdere kan således kommunikere og samarbejde med kollegaer via Lync og Yammer forretningsapps, uanset hvor de befinder sig. Og med Office Remote app’en kan man bruge sin smartphone som fjernbetjening til præsentationer. Dynamics CRM og AX apps giver mulighed for at holde styr på kunderelationer og klare rejseafregninger på farten. Læs mere om forretningsapps, der kan gøre danske medarbejdere mobile her.

  I dag benytter 1.5 milliarder mennesker Windows-enheder, og med det stadig stigende udvalg af pc’er, tablets og forretningsapplikationer bliver arbejdslivet kun endnu mere sjovt og produktivt for medarbejdere, der ønsker fleksibilitet og mobilitet i hverdagen.

  Mvh. Louise Harders, produktchef for Windows, louiseh@microsoft.com, 2949 9925.

 • Microsoft mener

  Lumia Black – ny opdatering til Windows Phone 8

  I går begyndte udrulningen af den nye opdatering til Windows Phone 8, som byder på en række nye features, der gør din smartphone endnu smartere.

  Blandt de nye features er App Folder, så du kan organisere dine apps i mapper, en ny Glance Screen, så du kan få et hurtigt overblik over nye hændelser, udvidet deling via Nokia Beamer, nye kamerafunktioner – og ikke mindst den nye fotoapp Nokia Storyteller, som organiserer dine billeder efter dato og sted, og som integrerer interaktive kort.

  Se nyhederne i Lumia Black i videoen her:

   

   

  Og læs meget mere om opdateringen på Windows Phone Blog, Nokia Conversations eller på Nokia.com

  Vh. Jon Bille, chef for Windows Phone-divisionen i Microsoft Danmark (jon.bille@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Vær produktiv på farten med nye forretnings-apps

  Det kan være svært at få vigtige arbejdsopgaver klemt ind i dagene før, under og efter jule- og nytårsdagene. En række nye forretnings-apps fra Microsoft giver større fleksibilitet til at få mere fra hånden. Også når du sidder i toget på vej til julefrokosten eller lige skal have godkendt dine bilag på farten.

  Microsoft har i løbet af de sidste måneder lanceret en række forretnings-apps til Windows 8.1 enheder, der gør det nemt at være produktiv på farten og fra pc’er, tablets og smartphones. Medarbejdere kan således kommunikere og samarbejde med kollegaer via Lync og Yammer forretningsapps, uanset hvor de befinder sig. Men det er ikke kun i juletiden, at forretnings-apps er værdifulde at have ved hånden – se bare den helt nye Office Remote app, hvor man kan bruge sin smartphone som fjernbetjening til præsentationer. Eller Dynamics CRM og AX apps, der giver mulighed for at holde styr på kunderelationer og klare rejseafregninger på farten. Nedenfor er et udpluk af forretningsapps, der kan gøre danske medarbejdere mobile:

  Telefonen som fjernbetjening med Office Remote

  Man kan nu bruge sin Windows Phone som fjernbetjening til Microsoft Office med Office Remote app’en. Særligt til præsentationer er det bekvemt at kunne gå rundt i lokalet og betjene Word, Excel og PowerPoint via smartphonen, mens præsentationer og applikationer vises fra en skærm eller pc. Brugeren får dermed frihed til at vise netop de ønskede dokumenter og springe mellem applikationer, mens man bevæger sig rundt og holder fokus på sit publikum. Office Remote kan downloades fra Windows Store og virker på Windows Phone. Læs mere om Office Remote her.

  Mobil multitasking uanset hvor, man befinder sig med Yammer apps

  Samarbejdsværktøjet Yammer byder nu på nye og opdaterede forretnings-apps, der gør det nemt at være produktiv, uanset hvor i verden brugeren er. Yammer har fået nyt design og funktioner og virker på tværs af Windows Phone, Windows 8, iOS og Android platforme. Til Windows Phone har man nu direkte adgang til sin Yammer-inbox og nye søgemuligheder, så man kan følge med i de vigtigste samtaler samt finde de rette grupper på farten. På Windows 8 tablets kan man deltage aktivt i grupper, modtage nye beskeder og køre Yammer-app’en i den ene side af tabletten, mens man arbejder sideløbende fra andre applikationer. Både iPhone, iPad og Android-enheder har også fået nyt app-design, der gør app’en mere brugervenlig og funktionsdygtig. Yammer apps er gratis og tilgængelige fra Windows Store. Læs mere her.

  Kontrollér møder på farten direkte i Lync app’en:

  Så er Lync-app’en klar i en ny og opdateret version, som indeholder nye funktioner. Man kan eksempelvis tage styringen over deling af applikationer og skærm under et Lync-møde, der foregår i Windows 8.1-app’en. Og man kan køre flere applikationer sideløbende, så visningen af Lync-mødet står sideløbende med en anden applikation. Notifikationer og invitationer dukker nu op på startskærmen, som kan tilgås i låst tilstand. Sidst men ikke mindst kan man nu styre lydstyrken og søge efter kontakter inde i Lync-app’en. Lync-app’en er gratis og tilgængelig fra Windows Store og kan anvendes på tablets, pc’er og Windows Phones. Læs mere her.

  Office 365 med indbygget business intelligence:

   

  Microsoft Power BI er en business intelligence løsning, som giver virksomheder mulighed for at integrere åbne dataset fra internettet med egne data. Løsningen er baseret på Excel og dermed en integreret del af Office 365, så det er nemt og intuitivt at gå i gang med. Med Power BI app’en til Windows 8-baserede mobile enheder kan man tilgå rapporter og grafer lavet i Office 365 fra sin Windows-tablet eller smartphone. Man kan ligeledes gemme favorit-rapporter eller find nye rapporter fra de touch-optimerede tablets og dele med kollegaer. Microsoft Power BI app’en kan downloades fra Windows Store og kræver blot en Power BI til Office 365 konto. Se mere på www.powerbi.com

  Hold styr på udlæg på farten med Dynamics AX Expenses app:

  Hold styr på udgifter og udlæg med Dynamics AX Expense App’en på farten. Man kan oprette og opdatere udlægsrapporter fra sin Windows 8.1 pc, smartphone eller tablet. App’en fås på dansk og giver overblik over udlæg, mulighed for at oprette nye udlægsrapporter, tilføje udgifter og kvitteringer samt indsende rapporten til godkendelse. Dynamics Expense App’en understøttes af Microsoft Dynamics AX 2012 R2, er gratis og kan downloades fra Windows Store. Læs mere her.

   Få godkendelse på rejseafregninger og tidsregistreringer med Dynamics AX Approval app:

   

  Indrapportér rejseafregninger og tidsregistreringer nemt og hurtigt og få godkendelse hos chefen på aktiviteter via Dynamics godkendelses app’en. App’en giver brugerne mulighed for at få overblik over og godkende workflow-forespørgsler via Dynamics AX, herunder udlæg og timesedler. Man kan ligeledes kontakte kollegaer via Lync for at afklare spørgsmål og hente information om regler ifm. godkendelse. Dynamics AX Approval app’en understøttes af Dynamics AX 2012 R2 og er gratis at downloade til Windows 8.1 enheder og findes i Windows Store. Læs mere her.

   Hold styr på kunderelationer med Dynamics CRM app:

  Med CRM 2013, der blev lanceret i november, introducerer Microsoft Dynamics en ny CRM-app til mobile Windows 8-enheder. Således får virksomhederne et mobilt CRM-system, der er nemt at tilgå, brugervenligt og overskueligt. Der er allerede i dag en række mobile CRM app’s, som Microsoft-partnere har udviklet, og som kan downloades fra Microsoft Store uden ekstra installation. Disse apps er gratis at downloade og fungerer både online og offline. Eksempler på CRM apps, der er tilgængelige i dag, er Microsoft Dynamics CRM app og Mobile CRM app’en fra www.resco.net.

  Mvh. Jakob Andersen, PR manager i Microsoft Danmark, jaand@microsoft.com.

 • Microsoft mener

  Instagram klar til Windows Phone 8

  Vi er altid glade for at kunne præsentere nye apps til Windows Phone-platformen, men i dag markerer alligevel en lidt særlig dag, fordi vi kan præsentere den officielle Instagram-app til Windows Phone.

  Instagram er med 150 millioner brugere verden over den mest populære foto-app til deling af billeder på sociale netværk. Instagrams mange unikke fotofiltre gør det legende let at forvandle hverdagens snapshots til kreative kunstværker, som du efterfølgende kan dele via Instagram – og i øvrigt også Facebook, Twitter, Tumblr og Foursquare. Instagram til Windows Phone har selvfølgelig sin egen Live Tile på startskærmen, som opdateres med live-feeds, så du hurtigt kan se dine venners billedstrøm.

  Når vi særligt glæder os over at byde velkommen til Instagram på Windows Phone-platformen, så skyldes det, at Windows Phones, herunder især den nye Lumia 1020, er blandt de allerbedste kameramobiler på markedet. Vi ved, at rigtig mange af vores brugere er begejstrede for netop kameraet i deres smartphone og at mange er glade for at dele deres mobile snapshots – og her er Instagram en must-have app.

  Du kan hente Instagram til din Windows Phone her!

  Apps, apps, apps

  Det er ikke kun Instagram, som netop har fundet sin vej til Windows Phone – det har Waze også. Waze er nok, endnu, forholdsvis ukendt blandt danske smartphone-brugere, men på verdensplan er det én af de mest udbredte trafik-apps, som via crowd-sourcing gør det lettere at undgå vejarbejde, finde den billigste benzin og koordinere fælleskørsel med venner og kollegaer.

  Sammen med bl.a. Vine, Asphalt 8: Airborne og Angry Birds Star Wars II bringer Instagram og Waze antallet af tilgængelige Windows Phone-apps op på mere end 190.000. Vi ser i øjeblikket en tilgang på ca. 500 apps dagligt og i omegnen af 10 millioner transaktioner på Windows Phone Store per dag. Glemte vi at nævne, at Windows Phone faktisk også er det hurtigst voksende mobiloperativsystem på markedet?

  Det er en spændende tid for Windows Phone – velkommen til familien, Instagram!

  Vh. Jon Bille, chef for Windows Phone-divisionen i Microsoft Danmark (jon.bille@microsoft.com)

  Ps. Og når du nu hygger dig med Instagram på din Windows Phone, så er du velkommen til at følge os @microsoftdk

 • Microsoft mener

  Sådan kan danskerne arbejde smartere!

  Min dag startede med, at jeg tjekkede min smartphone og så en pakket kalender. Så tog jeg afsted for at aflevere børn i institution og havde derefter 30 minutters kørsel til arbejde. Første møde var kl. 8.30 på kontoret, næste møde over Lync med internationale kolleager, og derefter kunne jeg gå om bord i min inbox, hvor ca. 100 ulæste mails ventede mit svar. Selvom dagen var travl, nåede jeg igennem min to-do-liste og fik endda tid til fitness og hygge med familien.

  Kender du det mønster?

  Faktum er, at for mange er dagligdagen meget lig min – dage, hvor vi skal balancere arbejdslivet med privatlivet. Muligheden for altid at være online og forbundet betyder, at vores liv bliver fyldt mere og mere op, og tiden bliver knap. Samtidig udviskes det klare skel mellem arbejde og fritid.

  De bedste ideer opstår ofte på farten

  En ny undersøgelse foretaget af Harris Interactive - se infografik nederst - blandt 1.000 amerikanere viser, at over halvdelen (56 pct.) af videnarbejdere forventes at udføre deres arbejde, uanset hvor de er. Og mere end en tredjedel (37 pct.) siger, at deres bedste ideer opstår uden for arbejdspladsen. Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af videnarbejdere er villige til at arbejde flere timer – og en ud af fem vil endda gå ned i løn – mod at kunne arbejde fleksibelt. Undersøgelsen indikerer, at vores arbejdsliv er under forandring, og virksomhederne må indstille sig på, at give medarbejderne de rigtige teknologiske redskaber og ikke mindst rammer og tillid til at arbejde fleksibelt.

  Danmark er faktisk et af de lande i Europa, hvor vi er længst fremme med fleksibelt arbejde, og i dag har 88 pct. af danskerne de nødvendige it-ressourcer til at arbejde på distancen ifølge en ny rapport fra COWI. Det er for de fleste af os helt afgørende, at vi har adgang til mails, dokumenter og samarbejdsportaler i vores daglige arbejde. Faktisk forventer vi, at vi kan nå vores kolleger, venner og familie uanset tid, sted og fysisk placering.

  Get It Done - sådan bliver du mere effektiv i hverdagen

  Men måden vi er produktive på er fortsat under udvikling: De værktøjer vi bruger, fx mail, kalender, sociale platforme og videokonferencer, bliver heldigvis bedre forbundet og lettere tilgængelige på tværs af pc’er, tablets og smartphones. I den forbindelse er Office 365 en moderne, fleksibel og tilgængelig produktivitetsplatform, der gør det nemt at få noget fra hånden. Over 1 milliard mennesker bruger i dag Office som arbejdsredskab, men også Yammer, Office Web Apps, SkyDrive og Skype giver rige muligheder for at arbejde og kommunikere – hvor som helst og når som helst.

  Det markerer vi i Microsoft med en international kampagne, der byder på events, ny analyse og gode case-eksempler. Kampagnen hedder ’Get it done’, og formålet er, at sætte fokus på fordelene ved at arbejde smart og samtidig sikre høj produktivitet og work-life balance blandt medarbejdere. Kampagnen fejrer de gode eksempler på travle danskere, der har de rette værktøjer til at arbejde på farten og få arbejdet af vejen. Morgen eller aften. Online eller offline. Og fra en pc, tablet eller smartphone.

  Følg med i ’Get-it-done’-kampagnen på Facebook and Twitter, og se gode case eksempler på danske virksomheder og kommuner, der har øget produktiviteten med Office 365.

  For gode råd til hvordan din virksomhed eller du som medarbejder kan arbejde mere produktivt og fleksibelt, se her.

  Vh. Aaren Ekelund, divisionschef for Office (aaren.ekelund@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Nu kan du få IE11 til Windows 7

  Nu er vi klar til at give Windows 7-brugere en endnu bedre browseroplevelse – i dag bliver Internet Explorer 11 nemlig tilgængelig til download.

  Uanset om du kører Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7, giver IE11 dig den hurtigste og mest sikre browseroplevelse. IE11 bygger videre på de førende standarder fra IE10 og rummer en række stærke forbedringer.

  Vi har optimeret IE11 til både touch, mus og keyboard, så browsing bliver både hurtigere og lækrere, uanset hvilken enhed du har. Det betyder, at du nu kan opgradere din tablet eller pc til den stærkeste browseroplevelse på markedet.

  30 procent hurtigere

  IE11 gør dig i stand til at udnytte den fulde kapacitet i din Windows-enhed. Den forbedrede JavaScript-performance betyder, at IE11 er 9 procent hurtigere end IE10 på Windows 7-enheder – og dermed næsten 30 procent hurtigere end den nærmeste konkurrent. Du er online på dine favoritsider på et splitsekund og kan åbne lige så mange tabs, du ønsker. Og så kan du selvfølgelig browse synkront på dine favoritsider og i apps.

  Til udviklere og andre professionelle brugere rummer IE11 en forbedret understøttelse af mere end 25 nye og opdaterede webstandarder, deriblandt de nyeste F12-værktøjer. IE11 understøtter også WebGL til endnu bedre 3D-grafik.

  Endelig er IE11 den første browser, der er udviklet specielt til touch-browsing. Med IE11 kan du surfe på nettet, læse nyheder, researche eller shoppe fra din Windows-enhed, når du slænger dig i sofaen med din tablet, og når du sidder ved skrivebordet med din pc.

  Windows-brugere, der kører Release Preview IE11, bliver automatisk opgraderet til den fulde version i dag, mens Windows-brugere, der har slået Automatiske Opdateringer til i Windows Update, vil blive opdateret til IE11 i de kommende uger – og ellers kan man hente IE11 på windows.microsoft.com/ie.

  Her er nyhederne i IE11

  • Bedre JavaScript-performance
  • Forbedret brugerflade med nye muligheder for at styre faner og faneblade, herunder fanesynkronisering på tværs af enheder
  • Hurtigere sideindlæsning
  • Nye muligheder for multitasking på tværs af websteder og apps
  • Understøtter video i professionel kvalitet
  • Understøtter WebGL til 3D-grafik
  • Forbedret kompatibilitet med de nyeste webstandarder, herunder alle nye F12 Developer-værktøjer
  • Forbedringer i HTML5 drag and drop
  • Førsteklasses sikkerhed med Windows Defender og SmartScreen
  • Understøtter Pointer Events og WebGL, der giver professionelle brugere adgang til de nyeste standarder

   

  Du kan læse mere om IE11 til Windows 7 på MSDN IE Blog

  Vh. Martin Thorning Hansen, divisionschef for Windows, Microsoft Danmark (mthansen@microsoft.com)

   

 • Microsoft mener

  Dynamics CRM 2013 er nu tilgængelig

  Så er vi klar med Microsoft Dynamics CRM 2013, der indeholder nye sociale funktioner og integrerer med Yammer, Lync og Skype, så den samlede brugeroplevelse forstærkes, og kommunikation med kunderelationer bliver nemmere. Dertil kommer nye skræddersyede skabeloner til forskellige industrier, så man nemmere kan styre sin pipeline og forbedre resultater. Den nye Dynamics CRM er nu tilgængelig som online-service samt on-premise og hostet af partnere.

  Vores kunder er i dag klogere og stiller større krav end tidligere. Med internetadgang overalt, mobile enheder og kontakt via sociale medier, har de hurtig adgang til den information, de ønsker. Det betyder, at kunder i stigende grad tager mere aktivt ansvar for at lave research og finde, hvad de søger. Faktum er, at de i dag er 60% igennem købsprocessen, før de tager kontakt til virksomheden, de ønsker at købe fra. I gennemsnit har en kunde konsulteret 10 forskellige kilder, før leverandøren bliver kontaktet.

  Et andet interessant faktum er, at sælgere har under 4,5% chance for, at en mulig kunde tager telefonen, når de ringer, hvilket er en halvering ift. for to år siden. Til gengæld har henvendelser via det sociale medie LinkedIn en responsrate på 67%. Og taler vi kundeservice, benytter 44 % sociale medier til at klage over produkter – og 20% forventer svar inden for 1 time!

  Kundeorientering er ikke nyt, men afgørende for succes

  Den ændrede kundeadfærd stiller krav til, hvordan virksomheder sælger til og interagerer med sine kunder. Microsofts strategi er at sætte kunden i centrum og hjælpe virksomheder med at opbygge og pleje relationer med deres kunder.

  Den nye version af Microsoft Dynamics CRM 2013 imødekommer netop det stigende behov for kundeorientering og styrkelse af relationer. Den er tilgængelig som online-service i skyen og og kan hentes i en gratis prøveversion. Den er ligeledes tilgængelig on-premise og hostet via partnere.

  De største nyheder i Dynamics CRM 2013 er:

  • Et nyt strategisk partnerskab med InsideView, en førende leverandør af sociale værktøjer, betyder, at nye sociale funktioner bliver integreret i CRM Online og som et valgfrit tilbud for on-premise kunder. InsideView tilfører over 30.000 nye kontaktinformationer, data og relationer direkte til CRM Online-brugere, så de nemmere kan målrette kampagner og kommunikere med potentielle kunder. InsideView bliver tilgængelig i Danmark i første halvår af 2014.
  • En række nye industri-specifikke skabeloner, baseret på ’best practise’ fra bl.a. finans-, produktion- og servicevirksomheder, er inkluderet i den nye CRM-version. De nye skabeloner er ligeledes tilgængelige fra mobile enheder og styrker styring af salgsprocessen samt hjælper brugeren til at optimere resultater.
  • Nyt brugervenligt design, som er nemt at navigere i, gør, at man nemt og hurtigt kan kontakte sine kunder og personalisere sin egen brugerflade, så man får nem adgang til vigtigste data.
  • Integration med Yammer gør, at man kan indhente ekspertviden fra sin organisation, og integration med Lync og Skype giver mulighed for nemt at kommunikere og interagere med kunder og samtidig styrke relationer.
  • Tilgængelighed på mobile platforme og enheder, herunder iPad og Windows 8 tablets, giver mobil adgang til informationer og data. Dertil kommer touch-optimerede oplevelser, som snart bliver tilgængelige på Windows 8 telefoner, iPhones og Android telefoner.

  CRM 2013 i on-premise og online-versioner er nu tilgængelig. For mere information omkring de nye CRM 2013 versioner og priser, se her.

  Flere nyheder på Convergence - Microsofts konference for forretningssystemer

  Fra d. 4.-6. november er en række kunder, partnere og Dynamics-entusiaster samlet på Microsofts konference for forretningssystemer, Convergence. I år løber konferencen af stablen i Barcelona, og blandt de store nyheder er bedre mulighed for at styrke kunderelationer og køre forretningssystemer i skyen.

  Microsofts øverst ansvarlige for Dynamics, Kirill Tatarinov, og Microsofts internationale direktør, Jean-Philippe Courtois, præsenterer nye muligheder for virksomhederne ift. at engagere og kommunikere med deres kunder, styrke brandværdi og samarbejde på tværs i en forretningsverden karakteriseret ved konstant forandring, hård konkurrence og nye krav fra kunderne.  

  For mere information omkring nyhederne på Convergence, inkl. webcast, se her.

  Vh. Jeanett Heller, Dynamics Marketing Manager, Microsoft CRM og AX, jheller@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  Ny Microsoft sikkerhedsrapport fremhæver risici ved forældet software

  Ny sikkerhedsrapport understreger vigtigheden af, at danske virksomheder og forbrugere opgraderer til Windows 7 eller Windows 8

  I forbindelse med den årlige sikkerhedskonference RSA, offentliggør Microsoft sikkerhedsrapporten Security Intelligence Report volume 15, der er baseret på data fra over en milliard systemer i verden. Rapporten udkommer to gange årligt og giver dyb indsigt i de største IT-sikkerhedstrusler, sårbarheder og malware med henblik på at hjælpe kunderne minimere risici for angreb på IT-systemer og pc’er. Rapporten viser bl.a., at forbrugere og virksomheder er særlig udsatte, når de benytter forældet software, som ikke understøttes mere.

  I gennemsnit bliver 17 % af pc’er, der er udstyret med Microsoft software udsat for angreb, men der er stor forskel på, hvilke systemer, der rent faktisk bliver inficeret med eksempelvis malware. Pc’er med pc’er med Windows XP oplever således seks gange så mange sikkerhedsbrud som pc’er med Windows 8, og dette tal vil højst sandsynligt stige, når support til Windows XP slutter d. 8. april 2014.

  Ifølge rapporten, er de største sikkerhedstrusler mod Windows XP på verdensplan:

  • Sality – Malware, som kan stjæle personlige informationer og forringe pc sikkerhedsindstillinger
  • Ramnit – Malware, der påvirker Windows-filer, Office-dokumenter og HTML-filer
  • Vobfus – Orme, der kan hente anden malware til din pc og sprede sig via eksempelvis USB-drev

  I Danmark er følgende trusler de største:

  • HTML/IframeRef -  Specielle links, der leder til websites med ondsindet indhold
  • Win32/Obfuscator -  Programmer, der er forklædt med formål at stoppe virus-beskyttelse
  • Java/CVE-2012-1723 -  Ondsindede Java komponenter, som downloader og installerer uønskede dokumenter på en pc

  Rapporten viser, at moderne operativsystemer som Windows 8 indeholder avancerede sikkerhedsindstillinger, som gør det langt sværere for IT-kriminelle at få succes med deres angreb,” udtaler Ole Kjeldsen, Teknologidirektør i Microsoft Danmark.

  ”Når support til Windows XP stopper til april, øges risikoen for uønskede angreb på de pc’er. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at også danske forbrugere og virksomheder er bevidste om den øgede risiko ved at have et forældet system og i stedet får opgraderet til Windows 7 eller Windows 8 hurtigst muligt.”

  Det seneste årti er karakteriseret ved øget mobilitet, større internetudbredelse, nye enheder, mere teknologiparate forbrugere og dermed større anvendelse af IT i virksomheder og blandt forbrugere. Den gode nyhed er, at det er blevet lettere at anvende teknologi privat og på arbejde – den dårlige nyhed er, at der er kommet flere og smartere it-kriminelle til, som har et langt større markedspotentiale at angribe.

  Sådan skal du forholde dig for at undgå sikkerhedsbrud:

  Selvom Windows XP kom med anti-malware, firewall og andre sikkerhedsfunktioner, er det ikke nok til at bekæmpe tidens sikkerhedstrusler. Brugere bør derfor opgradere til Windows 7 eller 8.1 hurtigst muligt, da support til XP stopper efter 8. april 2014, og data dermed er i sikkerhedsmæssig risiko. De it-kriminelle skelner ikke mellem forbrugere og virksomheder eller størrelsen på virksomhederne. Alle bør derfor opgradere for at beskytte egne data, kontakter, adgangskoder, billeder osv.

  Windows 8.1 giver desuden en fantastisk brugeroplevelse og samtidig bedre muligheder for at håndtere sikkerheden – herunder adgangskontrol, brugergenkendelse, BYOD kontrol og device wipe, kryptering af data, osv. (som beskrevet her: http://blogs.windows.com/windows/b/business/archive/2013/08/02/black-hat-2013-windows-8-1-helps-keep-data-secure-in-a-modern-environment.aspx)

  Fakta om Windows 8 sikkerhed:

  Windows 8.1 indeholder vigtige sikkerhedsopdateringer ift. Windows 7, herunder malware- bekæmpelse, forbedret databeskyttelse, kryptering af enheder, support på krypterede harddiske og adgangskontrol. 

  Windows 8.1 kommer med endnu flere sikkerhedsopdateringer, herunder berøringsfølsom genkendelse af fingeraftryk, sletning af data på medarbejdernes egne telefoner og pc’er, kryptering på alle versioner af Windows og malware-identifikation.

  For den danske version af sikkerhedsrapporten, kontakt venligst Jakob Andersen, PR manager i Microsoft Danmark, jaand@microsoft.com.

  For mere information, kontakt Ole Kjeldsen, Teknologidirektør i Microsoft Danmark, olek@microsoft.com.

 • Microsoft mener

  Surface 2 er klar i butikkerne

  I dag lander den nye generation af Surface og Surface Pro i Danmark. To stærke tablet-nyheder – som vi har glædet os rigtig meget til at få på de danske butikshylder.

  Med Surface 2 og Surface Pro 2 har vi arbejdet på at give jer den stærkeste tablet-oplevelse hidtil. Processorkraften er øget, hastigheden sat op, og batteritiden er blevet markant forlænget. Uanset om du bruger din tablet til arbejde, spil og leg, apps eller sociale tjenester, er Surface 2 og Surface Pro 2 skræddersyet dine behov – og samtidig er begge tablets blevet både lettere og slankere.

  Se den nye Surface 2 her:


  ... og Surface Pro 2 her:


  I forhold til første generation byder Surface 2 og Surface Pro 2 på en hel vifte af forbedringer: En højere skærmopløsning og skarpere billeder med de forbedrede kameraer. Og så har vi lyttet til brugerne, når det kommer til indstillingen af Kickstand, der nu fungerer i to vinkler, der gør det langt mere behageligt at sidde ved skrivebordet, i sofaen eller i sengen. Vi har også glædet os til at præsentere de nye styresystemer, Windows 8.1 RT og Windows 8.1 Pro, som giver dig en langt mere kraftfuld Surface-oplevelse. Der er masser af muligheder for at tilpasse brugerfladen præcis, som du ønsker det – noget vi ved, at vores brugere sætter stor pris på.

  Nyt tilbehør til en endnu stærkere Surface-oplevelse

  Surface 2 og Surface Pro 2 kommer med opdateret tilbehør, fx det nye Touch Cover 2, der gør din Surface-oplevelse endnu mere produktiv og behagelig. Tastaturet, der også fungerer som beskyttelsescover, er med sine blot 2,75 mm blevet både tyndere og lettere end det originale Touch Cover – og der er tilmed indbygget baggrundslys i tasterne, der giver endnu bedre læsbarhed. Samtidig er Touch Cover 2 blevet mere hårdfør end forgængeren, registrerer tastetryk mere nøjagtigt og har endnu mere følsomme sensorer, der understøtter en række bevægelser på tværs af tastaturet.

  Det nye Type Cover 2 har samme supertynde, lette design som det originale Type Cover, men er også mere hårdfør og designet til at give en bedre og mere lydløs tasteoplevelse. Tastaturet er baggrundsbelyst og kan fås i farverne cyan, magenta, lilla og sort. Begge tastaturer fås som tilbehør til Surface 2 og Surface Pro 2, så du helt selv kan bestemme, om du foretrækker det ene eller det andet.

  Som en ekstra feature ved køb af Surface 2 eller Surface Pro 2 får du samtidig et års gratis Skype-opkald til fastnet i mere end 60 lande, adgang til ét års ubegrænset Skype WiFi fra mere en to millioner hotspots verden over samt 200 GB gratis SkyDrive-lagerplads i to år. Surface 2 har tilmed Microsoft Office Home and Student 2013 RT og Outlook 2013 RT præinstalleret, så du kan få endnu mere fra hånden.

  Med Surface 2 og Surface Pro 2 og den nye familie af tilbehør, der også bliver tilgængelig i de danske butikker, får du de mest produktive tablets på markedet. De er stærkere, hurtigere, tyndere og lettere end nogensinde, og vi er spændte på at se, hvordan danskerne tager imod dem.

  Læs meget mere om Surface 2 og Surface Pro 2 her og hold løbende øje med vores hjemmeside, som vi opdaterer med nyt tilbehør til Surface-familien.

  Vh. Jesper Green Frost, Chef for Surface, Microsoft Danmark (jgfrost@microsoft.com)

   

  Her kan du købe Surface 2 og Surface Pro 2

  Du kan købe den nye Surface 2 og Surface Pro 2 online via Microsoft Store og i en række butikker landet over, herunder ComputerCity, Elgiganten, Expert og Fona.

  Nærmeste forhandler oplyses på 82 33 31 00.

  Vejledende udsalgspriser

  Surface 2, 32 GB: 3.399,- kroner

  Surface 2, 64 GB: 4.199,- kroner

  Surface Pro 2, 64 GB (4 GB RAM): 6.999,- kroner

  Surface Pro 2, 128 GB (4 GB RAM): 7.799,- kroner

  Surface Pro 2, 265 GB (8 GB RAM): 10.099,- kroner

  Surface Pro 2, 512 GB (8GB RAM): 14.099,- kroner (NB: Introduceres i Danmark senere)

   

  Touch Cover 2 fås til en vejledende udsalgspris på 949,- kroner.

  Type Cover 2 fås til en vejledende udsalgspris på 1.029,- kroner.

 • Microsoft mener

  Windows 8.1 er nu tilgængelig!

  Så kom dagen! Det føles som om, det var i går, at vi forberedte lanceringen af Windows 8, vores bud på fremtidens moderne og personlige styresystem til din pc, tablet eller hybride laptop.

  Men i dag – bare ét år senere – kan du hente opdateringen Windows 8.1 i Windows Store.

  Windows 8.1 byder på spændende nyheder og funktioner. Vi har nemlig lyttet til jeres feedback og leverer i dag en kraftigt forbedret brugeroplevelse.

  Blandt andet giver Windows 8.1 dig:

  • En nemmere og mere intuitiv brugerflade
  • Bedre muligheder for at tilpasse låse- og startskærmen efter dine præferencer og behov
  • Mulighed for at køre fire applikationer samtidig i én skærmvisning, så du kan få mere fra hånden
  • Forbedret søgefunktion med søgeresultater fra både internettet og din pc i samme resultatvisning
  • SkyDrive Smart Files så du nemt kan redigere, gemme og dele filer, hvor som helst og når som helst – uanset om du er online eller offline.
  • Windows Store har fået et helt nyt layout og forbedret søgning – og så kan du fra i dag hente den nye officielle Facebook app!


  Sådan henter du Windows 8.1

  Hvis du allerede har Windows 8 installeret på din private pc eller tablet kan du gratis hente Windows 8.1-opdateringen i Windows Store. Find svar på alle dine spørgsmål om Windows 8.1 og få vejledning til opdateringen på Windows.com.

  Hvis du har Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller Windows 8.1 Preview, skal du i stedet besøge denne side på Windows.com, som automatisk registrerer dit styresystem og fortæller dig, hvordan du får Windows 8.1 på din pc eller tablet

  Er du udvikler af Windows Apps? Med frigivelsen af Windows 8.1 og Visual Studio 2013 kan du nu også indsende nye apps til Windows 8.1 – du kan læse mere her.

  Fremtidens generation af tablets og pc’er

  Fra i morgen bliver Windows 8.1 også tilgængelig på nye pc’er og tablets og som separat softwarepakke hos danske it-forhandlere. Du kan se nogle af de mange spændende nye tabletcomputere og bærbare her – udvalget er større end nogensinde og der er en computer til alle ønsker og behov!

  Læs mere om Windows 8.1 i vores pressemeddelelse her og på Blogging Windows.

  Vh. Martin Thorning Hansen, divisionschef for Windows, Microsoft Danmark (mthansen@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Vi er klar med Update 3 til Windows Phone 8

  For et år siden præsenterede vi Windows Phone 8 – og jeg glæder mig over, at vi i dag kan præsentere den tredje større opdatering på blot ét år.

  Da vi løftede sløret for Windows Phone 8 tilbage i oktober sidste år, var det først og fremmest med stolthed! Samtidig var det med masser af spænding – det var lidt ligesom at være ”den nye dreng i klassen” og vi var rigtig spændte på at se, hvordan der blev taget imod os.

  I dag glæder vi os over, at der er blevet taget rigtig godt imod Windows Phone 8, og vi er taknemmelige for den opbakning, vi oplever fra både vores partnere, app-udviklere og ikke mindst vores brugere. Uanset, om man er førstegangsbruger, avanceret bruger, kræsen bruger eller individualisten, der bare vil have noget andet end det gængse, så kan man i dag gå ind i en butik og vælge en Windows Phone, som møder ens behov og smartphone-budget. Vores dygtige hardwarepartnere har arbejdet fokuseret ud fra visionen om, at vores brugere vil have en personlig telefon – og at vores brugere alle sammen er forskellige. Vi er nået en milepæl, hvor udvalget af Windows Phone-enheder afspejler bredden i markedet, og afspejler den nye generation af smartphone-brugere.     

  Vi glæder os også over, at vores udviklere mærker værdien af vores platform. Med mere end 175.000 apps til Windows Phone og sammen med mere end 136.000 udviklere siden lanceringen af Windows Phone 8 kan vi give vores brugere den bedste oplevelse på Windows Phone-platformen. Og vi glæder os særligt meget over at være nået en milepæl, hvor både vi og udviklerne mærker brugernes efterspørgsel på apps til Windows Phone. Det er ikke så lang tid siden, at Danske Bank præsenterede MobilePay til Windows Phone – et rigtig godt eksempel på, at Windows Phone-brugerne har en stærk stemme og at Windows Phone er en stærk platform.

  Tak fordi, I har taget så godt imod den nye dreng i klassen. Vi glæder os over at kunne præsentere Windows Phone 8 som styrket platform med denne tredje opdatering. Nedenfor kan I læse om et par af nyhederne – og som altid, ser vi frem til jeres feedback.

  Vh. Jon Bille, chef for Windows Phone-divisionen, Microsoft Danmark (jon.bille@microsoft.com)

   

  Et væld af nye muligheder til Windows Phone 8

  En kæmpestor Startskærm. Nye muligheder under bilkørsel. Flere hjælpemidler, der styrker Windows Phone 8-oplevelsen for alle brugere.

  Det er bare et par af nyhederne i vores Update 3 til Windows Phone 8, som bliver tilgængelig i de kommende måneder. Vi løfter her sløret for en række af de nye funktioner og features. Som ansvarlig for det hold ingeniører, der skal sørge for at levere opdateringer til din Windows Phone, vil jeg fortælle lidt mere om de ting, der er inkluderet i vores tredje opdatering i år – og samtidig fortælle om et nyt preview-program, der skal hjælpe udviklere med at sikre, at deres apps kører optimalt med vores nyeste software.

  Det har været et travlt, men spændende år for Windows Phone. Hvis du følger med i nyhederne, har du nok bemærket, at vores markedsandel i Europa er vokset til næsten 10 procent. Tingene er altså virkelig begyndt at accelerere. Vi tror på, at det skyldes, at vi fortsætter med at forbedre vores Windows Phone-platform. Vores hardware-partnere har igennem året kunnet drage nytte af denne innovation og har lanceret en række imponerende nye Windows Phone-enheder.

  Historien bag Update 3

  Da vi satte os ned for at planlægge Update 3 til Windows Phone 8, havde vi tre mål for øje:

  1. Ban vejen for nye stærke Windows Phone-enheder
  2. Styrk platformen med nye muligheder for nuværende brugere og partnere
  3. Gør den overordnede kvalitet endnu bedre

  Understøtter større skærme i højere opløsning

  Update 3 er optimeret til at understøtte nye Windows Phone-enheder med 5” og 6” skærme. Med de store 1080p HD-skærme på nye enheder kan du gøre din Windows Phone endnu mere personlig – for eksempel med den kæmpestore Startskærm, der har plads til seks Live Tiles på en række i stedet for fire.

  Den større Startskærm betyder, at du har mulighed for at pin’e flere af de kontaktpersoner, funktioner og apps, du bruger ofte. Indbyggede apps og funktioner som e-mail, fotos, kontakter, musik og video bliver også tilpasset, så du kan udnytte den ekstra plads på 5”- og 6”-skærmene.

  Stærkere hardware

  Ud over de større skærme understøtter Update 3 også den kraftige 8974 quad-core-processor fra Qualcomm. De ekstra hestekræfter gør det velsmurte styresystem endnu sjovere at bruge.

  Nye muligheder når du kører bil

  En ny feature er køretilstanden Driving Mode, der hjælper dig med at komme fra A til B med færre distraktioner fra din telefon. I samspil med en forbunden Bluetooth-enhed er køretilstanden designet til at begrænse antallet af push-beskeder på skærmen, mens telefonen er låst – inklusiv sms’er, opkald og statusmeddelelser – indtil du holder sikkert parkeret igen.

  Du kan indstille køretilstanden til at sende automatiske svar til de personer, der ringer eller skriver til dig, mens du sidder bag rattet. Dermed behøver dine kontakter ikke bekymre sig om, hvornår du vender tilbage til dem.

  Nye handicapvenlige hjælpemidler

  En anden nyhed er Mobile Accessibility til Windows Phone 8, som er en vifte af apps, der er designet til at gøre Windows Phone nemmere at se, høre og bruge. Apps’ne, der blandt andet inkluderer en skærmlæser, gør det nemmere for blinde og svagtseende at håndtere opkald og kontakter, sende beskeder og e-mails, surfe på nettet, foretage Skype- og Lync-opkald og høre alarmer, kalenderaftaler og batteriadvarsler.

  Styrket internetdeling

  Mange er allerede bekendt med muligheden for internetdeling, der forvandler din Windows Phone 8 til et mobilt hotspot og lader dig dele data via Wi-Fi.

  I Update 3 har vi gjort det endnu nemmere at bruge din telefon som et Wi-Fi-hotspot for Windows 8.1-enheder. Forbind din Windows 8.1-pc eller –tablet via Bluetooth, vælg dit netværk, og du er forbundet. Du behøver hverken indtaste password eller grave din telefon frem og tænde internetdeling. Det er allerede gjort for dig.

  Der er endnu mere

  Og det er ikke det eneste, vi har inkluderet i Windows 8 Update 3. Ud over hundredvis af små forbedringer, har vi også tilføjet en række små, men praktiske nye funktioner, som vores brugere har efterspurgt. Det gælder blandt andet:

  • Mere brugbare ringetoner: Med Update 3 kan du tilpasse ringetoner til flere ting – herunder Instant Messages, e-mails, telefonsvarerbeskeder og påmindelser. Du kan også tilpasse dine beskedtoner til dine kontakter, så du ved, hvem der skriver uden overhovedet at se på telefonen.
  • Slut med at vride hovedet af led: Roterer din skærm, når du forsøger at læse e-mails i sengen? Brug den nye rotationslås og hold skærmen fast i samme position.
  • Bedre styr på lagringen: Nye lagringsmuligheder gør det nemmere at frigøre plads på din telefon og administrere midlertidige filer. En ny kategorivisning giver et hurtigt overblik over, hvad der optager plads på telefonen.
  • Nem lukning af apps: Brug App Switch-funktionen til at lukke apps ned, når du er færdig med at bruge dem.
  • Wi-Fi-adgang direkte fra kassen: Du kan nu forbinde til Wi-Fi fra det øjeblik, du tager telefonen ud af kassen, og altså forbinde til Wi-Fi allerede i opsætningen af telefonen.
  • Bedre Bluetooth: Update 3 rummer en række forbedringer, der styrker kvaliteten i dine Bluetooth-forbindelser.

  Som du kan se, rummer Update 3 til Windows Phone 8 både sjove og praktiske nyheder. Har du forslag til kommende opdateringer, så send dem til vores forslagskasse på Windows Phone Suggestion Box. Vi sætter pris på feedback og nye idéer, som vi kan tage højde for i vores videre arbejde med at styrke Windows Phone.

  Hvornår kommer alt dette så til din telefon? Som nævnt tidligere bliver Update 3 rullet ud i de kommende uger og fortsætter over de kommende måneder. Men hvornår den lige kommer til din telefon afhænger af flere faktorer, herunder din operatør og telefonmodellen.

  Nyt preview-program til udviklere

  Som noget nyt lancerer vi et Windows Phone Preview Program til udviklere. Ved at give udviklere tidlig adgang til nye opdateringer vil vi sikre, at apps fungerer med nye udgaver af styresystemet.

  Preview-programmet er åbent for registrerede udviklere og bliver skudt i gang i morgen. Hvis du er udvikler og ønsker at downloade Windows Phone 8 Update 3, har du brug for en Dev Center-konto, en App Studio-konto eller en dev unlocked (registreret) telefon. Du kan læse mere om programmet og kommende opdateringer på Dev Center og på Cliff Simpkins Developer Blog.

  Prøv det af og lad os vide, hvad du synes - tak for din interesse i Windows Phone!

  -       Darren Laybourn, Corporate Vice President for Windows Phone, Microsoft Corporation.

  Blogindlægget er oversat fra engelsk – læs det originale blogindlæg her.


 • Microsoft mener

  Microsoft klar med nye cloud-løsninger til virksomheder

  I dag offentliggør Microsoft en ny række cloud-løsninger, der understøtter vores vision om, at virksomheder skal kunne udnytte alle fordelene ved skyen. De nye cloud-løsninger bygger videre på vores eksisterende produktpallette omkring det moderne datacenter, big data, Bring-Your-Own-Device og forretningssystemer:

  • Windows Server 2012 R2 og System Center 2012 R2 er opdaterede versioner af sidste års 2012-løsninger og er tilgængelige fra d. 18. oktober.
  • Windows Azure giver større virksomheder nye fordele i pris og fleksibilitet fra d. 1. november.
  • Visual Studio 2013 og .NET 4.5.1 byder på nye udviklingsmuligheder og er tilgængelige fra d. 1. oktober.
  • Windows Intune kommer i opdateret version fra d. 18. oktober, hvilket gør det endnu nemmere at håndtere forretningens behov for Bring-Your-Own-Device.
  • SQL Server 2014 vises i 2. preview fra næste uge, der giver kunderne større indsigt i virksomhedens big data.
  • Dynamics CRM Online Fall ’13 bliver tilgængelig i løbet af oktober og gør håndtering af kunderelationer nemmere og smartere.
  • NAV 2013 R2, som er den opdaterede version af sidste års NAV 2012, er tilgængelig fra i dag.

  Nyhederne blev præsenteret på et cloud-arrangement i San Francisco af Satya Nadella, Microsofts executive VP af cloud til virksomheder. For mere information se den officielle pressemeddelelse eller læs Satya Nadellas blog. Interessante fakta om cloud kan findes her.  

  Vh. Microsoft Danmark PR (a-jaand@microsoft.com)

   

 • Microsoft mener

  Deltag i konkurrencen om kraftigt, mobilt datacenter

  For nyligt lancerede Dell det nye datacenter PowerEdge VRTX, en stand-alone model, som kan servicere hele virksomheden og er konfigureret efter dit hoved.

  VRTX er fleksibel, kompakt og lydsvag og det gør, at du kan placere VRTX, der hvor du har brug for den.

  Og så kan Dell VRTX blive del af din virksomheds it-setup kvit og frit. Det sker i en konkurrence i samarbejde mellem Dell, Microsoft og Computerworld. Til gengæld skal du fortælle os en historie: Vi vil nemlig gerne høre, hvad du vil bruge en Dell PowerEdge VRTX til i din virksomhed!

  Se hvordan du deltager i konkurrencen på Computerworld.dk.

   

 • Microsoft mener

  Den alternative trængselskommission

  På årsbasis bliver der brugt ca. 29 millioner timer på trængsel i hovedstadsområdet. Størstedelen af trængslen findes i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen på hverdage, hvor godt 360.000 fuldtidslønmodtagere pendler til arbejde i Hovedstadsregionen. Gør man det op i kroner og ører, koster det samfundet 8,5 milliarder kroner om året.

  I morgen, torsdag, kommer Trængselskommissionen så med sine anbefalinger til, hvordan trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet kan løses. Det forventes, at kommissionen vil anbefale, at der investeres omkring 40 milliarder kroner i veje, letbaner, metro og S-baner over de næste ti år. Men faktum er, at bilkøerne og trængslen alligevel vil stige. Derfor mener vi, at der er behov for at arbejde smartere.

  Milliardbesparelse at hente på den fleksible arbejdsplads

  En dugfrisk rapport fra COWI, der er udarbejdet som et alternativt indspil til debatten om trængsel, viser, at der er milliardgevinster at hente ved at gøre arbejdstiderne mere fleksible og ved at gøre hjemmearbejdspladsen mere udbredt. Størstedelen af de personer, der sidder i bilerne i myldretiden, gør det fordi, deres arbejde ikke giver mulighed for fleksibilitet eller hjemmearbejde.

  Et sted at starte er hos de offentligt ansatte. Hver dag pendler 133.000 offentligt ansatte  til hovedstaden, og hvis de har samme (lave) grad af fleksibilitet som den gennemsnitlige lønmodtager, er der tale om, at der p.t. er 47.220 offentligt ansatte, som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra. Hvis alene denne gruppe fik mulighed for at arbejde hjemme og undlod at pendle i myldretiden, ville det spare samfundet for 2,8 milliarder kroner årligt i trængselsomkostninger. Og tænker man de privatansatte med ind scenariet, er potentialet endnu større. 

  Moderne, teknologiske løsninger fordrer en fleksibel arbejdskultur

  Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort at få flere offentligt og private ansatte til at arbejde hjemme, og det kræver en ændring i arbejdskulturen. Men med moderne, teknologiske løsninger som Office 365, der gør det muligt at arbejde hvor som helst når som helst, deltage i virtuelle møder og fastholde et højt og nødvendigt sikkerhedsniveau, har vi et rigtig godt udgangspunkt for at skabe milliardbesparelser.

  En fleksibel arbejdskultur kan dyrkes på mange måder – lad mig give et eksempel fra vores egen virksomhed. Hos Microsoft Danmark har vi tilrettelagt vores arbejde sådan, at interne møder primært finder sted på to af ugens dage. Dermed kan medarbejderne i højere grad selv styre, hvor og hvornår der arbejdes - og det er i øvrigt også helt naturligt, at man som medarbejder deltager i møder via computeren frem for at møde op personligt. For en lang række viden- og kontorarbejdspladser er der tilsvarende et kæmpe potentiale, der kan realiseres.

  Men forudsætningen for, at et sådan potentiale kan indfris, er naturligvis, at medarbejderne har de nødvendige it-ressourcer, og at organisationen er optimeret i forhold til at udnytte fleksibiliteten. Og der er omkostninger forbundet med at omstille organisationen til en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Men de omkostninger nærmer sig ikke det niveau, som investeringer i traditionel infrastruktur kræver. Det vil koste 400 millioner kroner om året i etablering og drift, hvis den offentlige arbejdsstyrke skal kunne arbejde mere fleksibelt. Det svarer næsten til det, det koster i engangsbeløb at udvide Helsingørmotorvejen fra 2 til 3 spor over en firekilometers strækning.

  I stedet for at investere i dyr transportinfrastruktur for at reducere trængslen, bør virksomheder og den offentlige sektor investere i teknologi, der gør det muligt at arbejde hjemmefra og have fleksible mødetider. Investeringer, der bidrager til at reducere myldretidstrafikken og trængslen på indfaldsvejene i hovedstadsområdet.

  Dertil kommer en række, ikke helt uvæsentlige, sidegevinster. Her tænker jeg f.eks. på bedre forudsætninger for at balancere arbejdslivet med privatlivet – alt andet lige giver det mere ro på hjemmefronten, hvis man ikke hver dag er nødsaget til at ile hjem fra arbejde i rette tid til at hente børnene i daginstitutionen. Endelig skal vi heller ikke glemme de miljømæssige gevinster – og så vender vi jo faktisk tilbage til én af de essentielle pointer i trængselsdebatten.

  Læs mere om COWIs rapport her.

  Vh. Aaren Ekelund, divisionschef for Office (aaren.ekelund@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Målrettet it-uddannelse skal bane vejen for fremtidens unge entreprenører

  I Danmark har vi både kompetencer og stort potentiale, når det kommer til at skabe it-løsninger. Men det kræver målrettet uddannelse, hvis vi vil klæde danske unge optimalt på i kampen om fremtidens arbejdspladser, som kræver stadig større teknologisk indsigt og praktiske it-kompetencer. Derfor samarbejder Microsoft med non-profit-organisationer om at uddanne unge til fremtidens arbejdsmarked.

  Microsoft har startet det globale initiativ YouthSpark for at skabe nye muligheder for unge inden for områderne uddannelse, jobs og entreprenørskab. Målet er at nå ud til 300 millioner unge verden over inden udgangen af 2015 – og YouthSpark har i sit første år hjulpet over 100 millioner unge, heraf over 22,3 millioner unge i EU.

  I foråret deltog 24 unge danskere i Innovate4Good i Stockholm.

  Entreprenørskab skal ind i undervisningen

  I Danmark samarbejder Microsoft med Fonden For Entreprenørskab – Young Enterprise (FFE-YE), der arbejder for at udbrede entreprenørskab og innovation i det danske uddannelsessystem. Samarbejdet skal fremme entreprenørskab gennem teknologi – og et område med særligt stort potentiale er udviklingen af nye apps.

  ”Med YouthSpark-programmet har Microsoft dedikeret sig til at skabe muligheder for unge mennesker. Det gør organisationen til en ideel partner for os,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

  Som led i samarbejdet vil Microsoft og FFE-YE i det kommende år nå ud til mere end 4.000 elever og 160 lærere, og af dem træne 2.500 unge og 70 lærere bl.a. ved at afholde specifikke innovation-camps og uddannelses-sessioner.

  ”De unges kompetencer skal styrkes gennem uddannelse, så de står stærkere til at træde ind på fremtidens arbejdsmarked, og det gør vi i høj grad ved at integrere entreprenørskab i undervisningen. Vi skal vise de studerende og underviserne på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, at det slet ikke er så svært at gå til. Derfor er det også vigtigt med opbakning fra erhvervslivet,” siger Christian Vintergaard.

  Arrangementerne løber af stablen i efteråret 2013 og du kan læse mere om dem her og her.

  Innovations-camp hos Microsoft Danmark

  Allerede i dag, onsdag den 25. september, deltager omkring 60 elever og 10 lærere i en Innovations-camp i Microsofts danske hovedkvarter i Hellerup.

  ”Som forbrugere har unge i dag kendskab til smartphones, tablets og pc’er. Derfor er det naturligt for Microsoft at være medleverandør af den it-viden og de værktøjer, der gør dem i stand til også at arbejde professionelt med it-teknologi og omsætte deres ideer til handling,” siger Anette Nørgaard, der arbejder med uddannelses- og iværksætterprogrammer hos Microsoft, herunder DreamSpark og BizSpark.

  60 elever deltager ved Innovation-campen i Hellerup i dag. Eleverne kommer fra gymnasier i København, Nordsjælland, Holbæk og Aarhus.

  ”Vores innovations-camps, som den vi afholder i dag, skal give de unge kompetencer indenfor app-udvikling og iværksætteri – konkrete evner, som kan skaffe dem et job eller inspirere dem til at starte deres egen sociale virksomhed senere i livet.”

  I foråret sendte Microsoft desuden 24 danske unge til Stockholm for at deltage i en Nordisk Innovate4Good event, der også var en del af YouthSpark – se mere i videoen nedenfor:

  Du kan læse mere om Microsofts globale YouthSpark-resultater i initiativets første år her – og se spændende facts i infografikken herunder.

  Vh. Anders Thomsen, Direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark (athomsen@microsoft.com).

 • Microsoft mener

  Mød den nye Surface!

  Her til eftermiddag, dansk tid, kunne vi løfte sløre for den anden generation af Surface på et pressemøde i New York.

  Du kan få en præsentation af den nye Surface her  

  Læs også Panos Panays, Corporate Vice President for Microsoft Surface, blogindlæg her, hvor han giver et indblik i de nye features og det nye udvalg af tilbehør til Surface.

  Vh. Katrine Prien, PR Manager, Microsoft Danmark / a-kaprie@microsoft.com 

 • Microsoft mener

  Internet of Things – døgnflue eller virkelighed?

  Internet of Things (IoT) er beskrevet som en vigtig tendens siden 90’erne, hvor netop brugen af internettet tog fart og åbnede for nye muligheder at kommunikere, søge og dele informationer på.

  Ifølge Gartners nye Hype Cycle beskrives 2013 nu som året, hvor Internet of Things virkelig tager fart og bliver realiseret. Dette sker bl.a. fordi den nye verden af smartphones, tablets, pc’er og mobile netværk medfører større tilgængelighed og flere anvendelsesmuligheder. Ifølge ABI Research er der i dag over 10 milliarder trådløst forbundne enheder – og i 2020 vil op imod 50 milliarder enheder være trådløst forbundet til IoT ifølge EU.

  Så hvad er IoT egentlig? Den første bølge med internettet bestod i at forbinde bygninger – hjem, kontorer og erhvervsbygninger med kablede internetforbindelser. Den næste bølge er karakteriseret ved at forbinde mobile enheder, som laptops, smartphones og tablets, så erhvervsliv og personer med trådløse internetforbindelser kan kommunikere. Næste skridt i udviklingen bliver at forbinde flere forskellige typer enheder (såkaldte ’things’). I dag vil man primært opleve IoT inden for to kategorier: 

  • Fysisk infrastruktur – energi, produktion, transport, sundhedssektor osv.
  • Personlig infrastruktur – underholdning i hjemmet og i biler, butikker og personlige elektroniske enheder.

  Teknologier som Bluetooth, mobilnet, RFID og WI-FI er alle motorer for, at Internet of Things fortsat vil vokse og ses i nye afskygninger. Perspektivet i IoT er enormt, og tendensen vil boome indtil teknologien bliver usynlig og brugerne ikke længere forholder sig til, hvordan internettet fungerer og kommunikationen foregår men blot nyder godt af de tjenester og oplevelser, som IoT helt naturligt væver ind i vore liv.

  I Microsoft hænger Internet of Things tæt sammen med intelligente systemer, og vi ser store perspektiver for erhvervslivet. Når ’smarte’ ting bliver forbundne med dataanalyse, får vi intelligente resultater, der kan styrke vores måde at drive forretning på. Vi oplever stor fremdrift i intelligente systemer i bl.a. sundhedssektoren, på fabrikker og på gaderne i en storby som Paris.

  Der er ingen tvivl om, at Internet of Things sker lige nu. Sammen med vores partnere i hele verden skaber vi nye tjenester og oplevelser på smartphones, tablets og andre af de enheder, mange omgiver sig med hver dag. De skarpe virksomheder bruger allerede i dag internet-baserede enheder til at gøre en forskel i, hvordan de driver forretning og servicerer deres kunder.

  Læs mere om Internet of Things og intelligente systemer her. Hør mere om tidens teknologitendenser og nyheder på Microsoft på Microsoft Next-konferencen, der afholdes i Århus d. 29. oktober og i København d. 31. oktober.

  Vh. Ole Kjeldsen, Teknologidirektør, olek@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  Region Syddanmark og Microsoft indgår aftale om sundhedsinnovation

  Sundhedssektoren i Region Syddanmark er på vej mod en gennemgribende forandring over de næste ti år, når ni nye hospitaler og hospitalsenheder til en samlet pris på 8,9 milliarder kroner skal opføres. Region Syddanmark har nemlig indgået et samarbejde med Microsoft om at sikre de bedst mulige betingelser for at udvikle sundhedsinnovation og patientpleje i verdensklasse. Samarbejdet bliver en del af Forskerparken i Odense, der arbejder med at udvikle fremtidens intelligente sundhedsteknologier.

  Regionsrådsformand Carl Holst og administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg underskriver fredag en aftale om sammen at undersøge, hvordan nye teknologier og løsninger kan give fordele i fremtidens sygehusdrift.

  Fra venstre: Adm. direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg, Regionsrådsformand Carl Holst og Neil Jordan, Worldwide General Manager for Sundheds-it, Microsoft.

  "I Region Syddanmark har vi i lang tid høstet frugterne af samarbejde med det private erhvervsliv, og derfor er det naturligt og glædeligt for os, at vi kan lave en aftale om samarbejde med en virksomhed som Microsoft, der er en af verdens førende virksomheder og har fokus på kvalitet, innovation og kreativitet," siger Carl Holst.

  Parterne skal arbejde sammen om en fælles platform for udvikling, hvor Region Syddanmark får glæde af Microsofts store netværk og udviklingsmuligheder, mens Microsoft får en stærk partner i den danske sundhedssektor.

  "Vi ser store muligheder i samarbejdet med Region Syddanmark, som kan noget ganske særligt med velfærdsinnovation. Vi tror på, at teknologi kan transformere sundhedssystemet og patientplejen, og innovative samarbejdsaftaler som denne er vejen frem. Blandt andet vil vi sammen med regionen teste de nyeste sundhedsteknologier, herunder teknologi og løsninger som muliggør, at patienter selv kan tage større del i deres egen sundhedspleje og nemmere indhente og dele patientinformation," siger Niels Soelberg.

  Stærkt offentligt-privat samarbejde

  Netop samspillet mellem sundhedssektor og virksomheder gør velfærdsteknologi til et vigtigt satsningsområde i Syddanmark. Carl Holst er både glad for og stolt over, at Region Syddanmark har udviklet sig til et dansk flagskib for velfærdsteknologi. Det giver gevinst på flere hylder, forklarer han.

  "Vi har gode erfaringer med, at fælles investering i velfærdsteknologi både giver patienter en bedre behandling, gør at sygehusene bliver mere produktive og ikke mindst styrker erhvervsudviklingen," siger han.

  Som en del af erhvervsudviklingsstrategien i regionen har Syddansk Vækstforum fokuseret på velfærdsteknologi, og samarbejdet med Microsoft vil give en række af regionens virksomheder nye muligheder.

  "Vi har brug for partnerskaber med store virksomheder som Microsoft, hvis vores investeringer i udvikling og kommercialisering skal bære frugt. Med Microsoft kan en mindre syddansk virksomhed nemlig få gavn af at træde ind i en meget større og global værdikæde," siger Carl Holst.

  Den opfattelse deler Niels Soelberg.

  "Dette partnerskab giver mulighed for adgang til mange små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder i Danmark. Det er dermed et middel til at fremme lokal udvikling og innovation, som gør en reel forskel og øger sundheden," siger han.

  Region Syddanmark og Microsoft Danmarks samarbejdsaftale har fire fokusområder:

  • Mere sammenhængende sundhedskommunikation og bedre koordinering: Ved hjælp af en såkaldt unified communications-løsning vil Microsoft og Region Syddanmark undersøge mulighederne for at reducere omkostningerne til sundhedspleje, skabe mere innovative processer og øge kvaliteten i sundhedsplejen. Microsoft giver regionen adgang til UC-specialister og forsyner regionen med it-enheder med moderne UC-løsninger.
  • Innovative brugergrænseflader: Nye brugergrænseflader - Natural User Interfaces (NUI) - rykker grænserne for, hvad det hidtil har været muligt at gøre med computere i behandlingen af patienter. Som del af aftalen vil Microsoft og Region Syddanmark gennemføre 2-3 projekter, der skal implementere, teste og evaluere nye teknologier til f. eks. sundhedspleje, genoptræning og rehabilitering.
  • Nye platforme, applikationer og processer, der sætter patienten i centrum: Region Syddanmark og Microsoft skal evaluere og teste de seneste sundhedsteknologier, herunder løsninger som gør patienterne i stand til selv at klare deres behandling (såkaldt telemedicin), indhentning og deling af patientinformation mv. Microsoft Researchs arbejde med patientorienterede informationsdisplays til hospitaler er et eksempel på, hvordan teknologier sætter patienten i centrum.
  • Bedre styring af patientrelationer for børn med diabetes:University College London Hospital har man i dag et system, der giver børnepatienter med diabetes og familie adgang til deres journaler, når som helt og hvor som helst. Formålet er at holde patient og familie bedre engageret mellem deres lægebesøg og dermed forbedre patientoplevelsen, øge graden af selvpleje og reducere antallet af hospitalsbesøg. Microsoft vil hjælpe Region Syddanmark med at starte et pilotprojekt op ved at yde ekspertbistand og støtte til en studietur til London.

  Vh. Microsoft Danmark PR (a-jaand@microsoft.com)

 • Microsoft mener

  Næste version af Dynamics NAV kommer i oktober

  Microsoft annoncerede i går i Wien Dynamics NAV 2013 R2 foran 850 partnere fra hele verden – denne version vil være tilgængelig i Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure.

  Microsoft Danmark annoncerede ligeledes mandag morgen, at Microsoft Dynamics C5 2014 fremover deler teknisk platform med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 bliver frigivet i oktober 2013, og versionen bygger videre på Dynamics NAV 2013, som kom på markedet sidste år.

  Med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 bygger Microsoft videre på visionen for det moderne økonomisystem, som er let at anvende og implementere i virksomheden. Samtidig understreger opdateringen vores langsigtede engagement med vores stærke partnernetværk, som nu vil kunne skabe yderligere værdi for de små og mellemstore virksomheder.

  Optimeret til skyen

  Der er flere spændende nyheder i Dynamics NAV 2013 R2, herunder:

  • Bedre integration med Office 365. Med en enkelt log-in har du adgang til både Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og Office 365. Det gør det lettere at anvende dine forretningsdata og øger din produktivitet. Med den nye web-klient får du en ensartet og lettilgængelig brugerflade på tværs af de værktøjer, du anvender.  Med Office 365 kan du også anvende SharePoint workflows og web-parts og få glæde af Microsoft Excel og Excel web-appen med direkte integration til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.
  • Forbedrede værktøjer til likviditetsstyring vil hjælpe kunder til bedre risikohåndtering og større fokus på at skabe vækst. Optimér virksomhedens betalingsprocesser for eksempel med elektroniske betalingsforslag  og bankkontoafstemning.  Med understøttelse af det Europæiske bankformat SEPA (Single Euro Payment Area) er der mulighed for direct debit og credit transfer.
  • Markant forbedret brugervenlighed på tværs at både desktop- og webklient gør Microsoft Dynamics NAV endnu nemmere at bruge og implementere også fra mobile enheder.

   

  Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 understøtter et multitenant miljø og kommer med en lang række værktøjer der skabt til at supportere omfattende hosting-løsninger af Dynamics NAV applikationen. Dette betyder, at du kan vælge den løsning der passer bedst til netop din virksomhed, hvad enten det er implementering i virksomheden, hos en hosting-partner eller på Microsoft Azure. Det sænker omkostningerne og forbedrer serviceniveauet.

  Hvis du vil vide mere om nyhederne i Dynamics NAV frem mod frigivelsen i oktober, kan du holde dig opdateret på The Edge blog.

  Vh. Alexander Schadow, Business Group Lead, Microsoft Dynamics, aschadow@microsoft.com

 • Microsoft mener

  Microsoft Dynamics C5 bliver fremtidssikret med ny platform

  Microsoft Danmark annoncerer Microsoft Dynamics C5 2014. Denne version vil være tilgængelig i Microsoft Office 365 og kan leveres via skyen i Microsoft Azure, og den deler teknisk platform med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 som senere i dag lanceres i Wien foran 850 Microsoft-partnere fra hele verden.

  Siden den første udgave af Microsoft Dynamics C5 blev frigivet i 1994, har mere end 80.000 primært danske virksomheder valgt at basere deres vigtigste administrative opgaver på løsningen. Disse kunder kan nu fortsat få udbytte af styrkerne i Microsoft Dynamics C5 – simpelt at bruge, nemt at lære.

  Ny funktionalitet og integrationsmuligheder

  Samtidig får kunderne nu adgang til styrkerne bag Microsoft Dynamics NAV: Muligheden for at få systemet fra skyen, integration med Office 365, og fortsat support af Microsofts stærke tekniske fundament. Dermed drager Microsoft Dynamics C5 kunder nu fordel af et netværk med 180.000 kunder på verdensplan samt den betydelige milliardinvestering, som Microsoft hvert år gør i innovation og produktudvikling.

  Kernemålgruppen for Microsoft Dynamics C5 er de mange små virksomheder og iværksættere, som dansk erhvervsliv i stor stil består af. De har brug for et stabilt og velafprøvet regnskabsprogram, som de kan stole på og som kan hjælpe dem med, at aflevere de nødvendige rapporteringer til f.eks. SKAT, Erhvervsstyrelsen og andre offentlige myndigheder – både i dag og i fremtiden.

  Vi får løbende input både fra kunder, revisorer og partnere, der ønsker ny funktionalitet og bedre integrationsmuligheder. Vi ønsker at give både eksisterende Microsoft Dynamic C5 kunder og nye kunder en mulighed for at få opfyldt disse behov, og muliggør flytningen af Microsoft Dynamics C5 til Microsoft Dynamics NAV.

  Klar til skyen

  Microsoft Dynamics C5 2014 kan implementeres på Microsoft Azure, som er Microsoft egen hosting platform, i et partner hosting-center eller on-premise – præcis som kunden måtte foretrække. Strategien for Microsoft Dynamics C5 vil fortsat være, at udvikle den bedste løsning til virksomheder med 1-5 pc’er og 1-3 regnskabsbrugere.

  Microsoft vil forsat supportere de eksisterende Microsoft Dynamics C5 kunder frem til 31. december 2018. Eksisterende kunder vil have mulighed for at opgradere til Microsoft Dynamics C5 2014.

  Microsoft leverer den basisfunktionalitet, som de fleste virksomheder har brug for. Løsningen vil også fremover blive leveret via Microsoft-partnere, som kan tilsætte deres branche-ekspertise i form af standardløsninger, der vil give kunderne endnu mere værdi af Microsoft Dynamics C5 end bare almindelig generisk økonomistyring. Hvorfor gå på kompromis bare fordi man er en mindre virksomhed?

  ”Afgørende at vi kan imødekomme kundernes behov”

  Hos Microsoft partneren IT-Effect, som har udviklet Microsoft Dynamics C5-løsninger til danske virksomheder siden 2004, ser man frem til mulighederne, der følger med Microsoft Dynamics C5’s nye platform.

  ”For IT-Effect er det helt afgørende, at vi kan imødekomme vores kunders behov. De efterspørger simplere it, bedre integration til andre systemer, adgang til data fra web og mobile devices. Derfor hilser vi Microsoft Dynamics C5 2014 meget velkommen,” siger Kim Friis, direktør i IT-Effect.

  Prøv Microsoft Dynamics C5 2014 i din virksomhed

  Når den nye version frigives først i oktober kan man prøve Microsoft Dynamics C5 2014 gratis hos en af vores partnere og opleve de mange nye muligheder og fordele. Microsoft Dynamics C5 2014 arbejder lettere sammen med Microsoft Office og dermed Excel - brugere skal derfor ikke have stor it-viden for selv at kunne binde programmerne sammen.

  Fordele i Microsoft Dynamics C5 2014 omfatter:

  • Bedre økonomistyring: Microsoft DynamicsC5 2014 giver en unik og effektiv brugeroplevelse, som er baseret på den udbredte og velkendte Office-platform. Microsoft tilbyder nem migrering til de øvrige Microsoft Dynamics-produkter i takt med at mindre virksomheder vokser og deres behov ændrer sig.
  • Lettere momsrapportering: Microsoft Dynamics C5 2014 hjælper små virksomheder til nemmere at håndtere og indberette deres moms.
  • Understøtter din vækst: Microsoft Dynamics C5 2014 er bygget på samme teknologi som Dynamics NAV, så din Microsoft Dynamics C5-løsning kan vokse i takt med din virksomhed. Men du kan også gå endnu videre – for med den nye platform er du sikret en nem migrering til Dynamics NAV, hvis virksomheden ’vokser fra’ Microsoft Dynamics C5 og får behov for en mere avanceret økonomistyringsløsning eller f.eks. flytter dele af forretningen uden for Danmark.

  Vh. Alexander Schadow, Business Group Lead, Microsoft Dynamics, aschadow@microsoft.com

   

 • Microsoft mener

  For 10 år siden blev verden mindre

  I dag fylder Microsofts chat- og videotjeneste, Skype, 10 år. For at markere dagen har vi her samlet nogle sjove og tankevækkende eksempler på, hvordan Skype har været med til at gøre verden mindre ved at forbinde mennesker på tværs af landegrænser.

  • På blot 10 år har Skype ændret menneskelige relationer verden over: Skype har muliggjort mere end 1,4 billioner (tusinde milliarder) minutter telefon- og videokald, svarende til mere end 2,6 millioner år af samtaler. Og hver dag taler Skype-brugere sammen i 2 milliarder minutter.
  • En af årsagerne til Skypes hurtige vækst er tilgængeligheden på tværs af forskellige kommunikationsplatforme, herunder voice, video og chat – både gratis og betalt. Skype forbedrer kommunikation for alle, uanset operativsystem (Windows, Mac og Android) og uanset om du bruger Skype på din pc, laptop, smartphone, tablet og tv.
  • Skype er for alle – uanset alder og land – og er en nem måde at kommunikere med venner, familie, kollegaer og forretningsforbindelser takket være gratis video- og telefonkald samt lave takster til mobiler og stationære telefoner.
  • Skype har kickstartet samtaler over internettet og løbende udviklet nye funktioner, herunder videobeskeder, voicemail og adgang til 2,1 millioner trådløse hotspots i verden.

   

   

  Skype har ligeledes været med til at gøre en forskel i samfundet:

  • Skype’s partnerskab med FN's Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har bragt Skype til 120 flygtningelejre i verden og hjælper de frivillige arbejdere med at være i kontakt med deres familier, mens de gør en forskel hos de udsatte.
  • Skype i klasseværelset bliver brugt af lærere, som kan udvide undervisningen ved f.eks. at møde nye mennesker, introducere eksperter, kommunikere på tværs landsdele og landegrænser og dele ideer med andre skoler.
  • Skype bliver også brugt i sundhedssektoren, bl.a. til fjernundervisning af operationer, sparring og deling af specialistviden verden over.

   

   

  Skype er også underholdning:

  • Er det mon muligt at Skype med 200 lande i verden? Se denne video, hvor en komiker gør forsøget og få svaret.
  • Vidste du i øvrigt, at Skype har været brugt i adskillige film og TV-programmer, herunder Iron Man 3, Oprah, 60 minutes og The Hangover Part II? Se alle eksemplerne her.

  Som en del af 10-årsjubilæet kan Skype-brugere mellem d. 29. august og 1. september få 30 minutters gratis Skype WiFi, som så kan benyttes de næste 30 dage.

  Fremtiden handler om forenet kommunikation

  I dag kan vi altså nemt og hurtigt nå hinanden – og det gælder lige fra dagligstuen til bestyrelseslokalet. Derfor har Lync og Skype siden 29. maj kunne ’tale sammen’. Brugere fra hele verden kan dermed nemmere tale med hinanden på tværs af tjenesterne. Sammenkoblingen af Lyncs rige funktionalitet og Skypes globale rækkevidde er derfor central del af Microsofts arbejde med at strømline og forene de værktøjer, der understøtter vores daglige kommunikation og samarbejde.

  Læs mere om Skype her og se infografikken herunder.

  Vh. Jørgen Rahbek, produktchef, Microsoft Lync, jorgenr@microsoft.com 

   

Page 2 of 10 (241 items) 12345»