Webcasti o programiranju igara na XNA platformi se neće održati. Ukoliko ste zainteresovani za programiranje XNA igara za Windows Phone 7.0, posjetite online kurs na stranici http://create.msdn.com/en-US/education/catalog/article/wp7_jump_start, dok se na stranici http://channel9.msdn.com/posts/Mango-Jump-Start-01-Building-Windows-Phone-Apps-with-Visual-Studio-2010 nalazi nova verzija kursa koja obrađuje Windows Phone Mango.

UPDATE - Webcast se neće održati 2.8. Webcast Razvoj Silverlight aplikacija za Windows Phone - II dio će biti održan 9.8. sa početkom u 15:30 sati

Microsoft BiH tokom jula i avgusta 2011 godine organizuje  seriju webcast-a sa temom "Programiranje  aplikacija i igara za Windows Phone 7". Webcasti će se održavati svakog utorka, sa početkom u 15:30. 

Preliminarni raspored

Preliminarni raspored tema webcasta je slijedeći:

19.7 - Uvod u Windows Phone platformu i najava takmičenja "Windows Phone 7 App Challenge". Snimak: http://www.techdays.tv/videos/3749.html
26.7 - Razvoj Silverlight aplikacija za Windows Phone - I dio. Snimak: http://www.techdays.tv/videos/3750.html
9.8 - Razvoj Silverlight aplikacija za Windows Phone - II dio. Snimak: http://www.techdays.tv/videos/3751.html
16.8 - Programiranje igara korištenjem XNA Frameworka - I dio
23.8 - Programiranje igara korištenjem XNA Frameworka - II dio
30.8 - Rad sa servisima i Cloud aplikacije
septembar 2011 - Windows Phone Mango - novosti za programere

Sve eventualne izmjene u ovom rasporedu biće objavljene na sajtu MSDN Bosna i Hercegovina http://blogs.msdn.com/msdnbih .

Kako pratiti webcaste?

Da biste mogli pratiti webcaste, neophodno je da imate instaliran softver Lync Attendee koji možete preuzeti sa stranice http://bit.ly/LyncAttendee. Za praćenje webcasta dovoljno je da u browseru posjetite adresu http://bit.ly/wp7webcast pri čemu će se Lync Attendee sam pokrenuti i omogućiti vam povezivanje na webcast. 

Snimci webcasta

Svi webcasti će biti snimljeni i snimci objavljeni na sajtu MSDN Bosna i Hercegovina http://blogs.msdn.com/msdnbih .

Pitanja i dodatne informacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja o ovim webcastima, obratite se e-mailom na bihdpe@microsoft.com ili postavite pitanje u komentaru na ovaj blog post.