Δύο πολύ ενδιαφέροντα documents σχετικά με το Windows AppFabric: