010210_Header (2)

V současné době se v České Republice rozbíhá program BizSpark. Je určen mladým firmám, které vytvářejí webové řešení dostupné pro uživatele internetu. Začínající firmy v rámci programu získají software potřebný pro realizaci webového řešení. Nabídka zahrnuje nejen licence pro vývojové, testovací a demonstrační účely ale i licence produkční a pro hosting. V rámci vývojových licencí najdete například Visual Studio Professional 2008, Microsoft server software, Microsoft Dynamics, Microsoft Windows, Microsoft Office Systém, SDK, DDK vše s MSDN Premium předplatným, ale i další jiné. Účast v programu může trvat až 3 roky. Ptáte se kolik to stojí? V okamžiku, kdy se firma rozhodne z programu vystoupit obdrží fakturu na 100 amerických dolarů. Ano rozumíte tomu správně – firma, respektive až 25 jejich zaměstnanců může po 3 roky používat balík software bez toho aby zaplatila jedinou korunu. Více informací získáte na www.bizspark.com. Aktuální seznam partnerů, kteří program nabízejí, naleznete na webu BizSpark programu pod Find Network Partner.

Tým partnerského blogu