image_2[1]

ISV Royalty program je jediný program umožňující prodávat tzv. runtime licence s aplikacemi. Níže si představíme nejdůležitější aspekty tohoto programu.

Pro jaké společnosti je Royalty Licensing program určený?

 • Program ISV Royalty Licensing je určen pro partnery ISV, kteří začleňují technologie Microsoft do svých softwarových firemních řešení a tato pak komerčně distribuují svým zákazníkům. Je vhodný pro partnery ISV dodávající software velkým, malým i středním zákazníkům. ISV Royalty nelze použít při vývoji aplikací na zakázku.

Jak se lze do Royalty Licensing programu zapojit?

 • Pokud máte vlastní řešení a máte zájem o integraci technologií Microsoft do vašich aplikací, obraťte se ještě dnes na v-veronl@microsoft.com (Veronika Macáková). 

Jaké jsou výhody tohoto programu?

 • Máte možnost zákazníkovi dodat ucelené řešení
 • Máte k dispozici speciální podmínky a výhodnější ceny technologií Microsoft
 • Nasazení celého vašeho řešení je rychlejší a je spojené s nižšími náklady na straně zákazníka i na straně vaší
 • Platba za Microsoft licence se provádí až poté, co své řešení prodáte zákazníkovi
 • Ještě 24 měsíců po uvedení nové verze produktu Microsoft můžete dodávat verzi předešlou
 • Distribuci můžete provádět i přes třetí strany, např. vaše partnery
 • Pro otestování můžete zákazníkovi nabídnout 120ti denní trial verzi produktů Microsoft
 • Máte k dispozici neomezený počet předváděcích licencí pro vás i vaše partnery
 • Smlouva vás opravňuje také k distribuci řešení do jiných zemí
 • Jedna Royalty smlouva může pokrývat více vašich i Microsoft produktů
 • Zapojením do Royalty Licensing získáte body v partnerském programu (Microsoft (Gold) Certified Partner)

 Kolik stojí roční členství v programu?

 • V případě, že jste (Gold)Certified Partner společnosti Microsoft nebudou pro Vás se vstupem do programu spojené žádné počáteční poplatky.Program nevyžaduje žádné roční poplatky. V případě, že nejste certifikovaný partner, musíte mít uzavřenou servisní smlouvu se společností Microsoft pro řešení případných technologických problémů.

Na kolik let se mohu do programu přihlásit?

 • Royalty Licensing Program Vám umožní využívat jeho výhod po dobu 3 let. Po 3 letech se členství na Vaši žádost obnovuje. Také máte možnost členství ukončit předčasně pro 1. nebo 2. roce.

Jaké mám povinnosti po vstupu do programu?

 • V průběhu tříletého období nakoupit licence v minimální stanovené hodnotě (15 000 USD)
 • Jednou měsíčně reportovat prodeje
 • Poskytovat technickou podporu na distribuované produkty

 Kde se dozvím více informací o programu?

Veronika