image

Liceční program SPLA je program, který umožňuje pronájem SW společnosti Microsoft třetím stranám. Níže jsou shrnuty hlavní body programu. 

Pro jaké společnosti je program SPLA určený?

 • Tradiční licenční smlouvy všech produktů společnosti Microsoft nepovolují, aby uživatelem softwaru byl kdokoli jiný než držitel licence. Pokud chcete software pronajímat, poskytovat společně s hardwarem na leasing, nebo nabídnout hosting, legálně je to umožněno pouze prostřednictvím smlouvy SPLA (Service Provider License Agreement).
 • Smlouva SPLA je určena pro:
  • společnosti, které nabízí outsourcing IT a poskytují též softwarové licence
  • poskytovatelům webových nebo internetových služeb
  • poskytovatelům služeb v oblasti spolupráce a komunikace (e-mail, messaging, portálová řešení)
  • společnostem pronajímajícím PC
  • nezávislým výrobcům softwaru (ISV), kteří poskytují hostované aplikace na platformě Microsoft
  • poskytovatelům streamingových médií
  • externím subdodavatelům podnikových procesů (Business Process Outsourcer)

 

 • Poskytovatel služeb v pojetí SPLA je ten, kdo umožní zákazníkům používat software, aniž by sami vlastnili příslušné licence. Zákazník hradí měsíčně cenu služby, Poskytovatel se stará o její provoz.

Jak se lze do programu SPLA zapojit?

 • Zájemce musí být členem Microsoft Partner Program minimálně na úrovni Registered Member nebo vyšší: Microsoft (Gold) Certified Partner.
 • Smlouva SPLA se uzavírá se společností Microsoft přes zprostředkovatele, tzv. SPLA Resellera, který je pro poskytovatele služeb (SPLA Provider) administrativním zázemím a licenčním poradcem. SPLA Reseller vám poskytne text smlouvy, ceník a pomůže vám se zorientovat v odlišných licenčních modelech a pravidlech platných pro SPLA.

Jaké jsou výhody tohoto programu?

 • Úhrady licencí jsou založeny na tom, co skutečně mohli zákazníci poskytovatele služeb používat v předchozím měsíci. Nejsou zde žádné měsíční závazky a počáteční náklady jsou naprosto minimální. Výhodou této cesty pro zákazníka je, že pokud přestane produkty používat, dál již neplatí nic.
 • Získáte (a svým zákazníkům umožníte) přístup k nejnovějším verzím produktů Microsoft.
 • SPLA dovoluje dokonce pronajímat i pracovní stanice s nainstalovanými vybranými produkty Microsoft. (Jiné druhy licencí včetně OEM operačního systému pronajímat ani s hardwarem nelze!)
 • Své služby můžete prodávat zákazníkům v kterékoliv části světa.
 • Další výhody licenčního modelu SPLA

Kolik se platí za uzavření smlouvy SPLA?

 • Smlouvu uzavírá poskytovatel služeb (SPLA Provider) bezplatně, odvádí se POUZE poplatky za využité licence.

Na kolik let se mohu do programu SPLA zapojit?

 • Smlouva SPLA se uzavírá na 3 roky, lze ji prodlužovat ve stejných intervalech dle aktuálních podmínek.

Jaké mám povinnosti po vstupu do programu SPLA?

 • Poskytovatel služeb (SPLA Provider) je zodpovědný za poskytování služeb technické podpory k produktům Microsoft, které zpřístupňuje svým zákazníkům.
 • Pro licenční program SPLA jsou závazná licenční pravidla - Services Provider Use Rights (SPUR).
 • Nejpozději do deseti dnů po skončení každého měsíce se podává SPLA Resellerovi hlášení o všech licencích, k nimž získali zákazníci přístup.

Kde se dozvím více informací o programu SPLA?

DAQUAS s.r.o.