clip_image002IV.1. SEO na IIS7: IIS SEO Toolkit a Microsoft URL Rewrite Modul pro IIS7 významně zjednodušují finální vyladění webových stránek a mohou pomoci v jejich kvalitní viditelnosti. Demo ukazuje, jak lze tyto nástroje prakticky použít.

IV.2. Technet Virtual lab: Řízení přístupu v PHP aplikacích na IIS 7.0 serveru. Tento tréninkový modul vás naučí jak konfigurovat exekuční model PHP, konfigurovat autentifikační a autorizační metodu, nastavit autorizační role a zpřístupnit data PHP aplikacím.

IV.3. Technet virtual lab: Řešení PHP problémů. Tento tréninkový modul vám pomůže lépe testovat aplikace, zlepšit chybová hlášení, konfigurovat podrobná chybová hlášení, diagnostikovat těžce reprodukovatelné chyby a hledat vysící dotazy.

 

Robert H.