Vážení partneři,

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci aktuálně vyhlášených dotačních příležitostí, které mohou být zajímavé nejen pro Vaše zákazníky, ale i pro Vás.

Do poloviny října 2010 máte v rámci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby příležitost získat část z 2 mld. Kč určených na podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií. Do konce srpna je navíc možnost podání žádosti o 100% financování tzv. specifického vzdělávání Vašich zaměstnanců.

ICT v podnicích

Malé a střední podniky, které působí ve vymezených oborech, mohou získat až 60% dotaci na pořízení a rozšíření informačních systémů, zdokonalení technického vybavení a zavádění a rozšiřování software pro vývoj a inovaci výrobků a technologií. Nově jsou podporovány podniky z oboru IT, stavebnictví, odpadového hospodářství a dalších odvětví.

ICT a strategické služby

Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti mohou získat až 60% dotaci na tvorbu nových IS/IT aplikací a řešení. Finanční prostředky je možné použít na pořízení technického vybavení, nebo na uhrazení mezd zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech v průběhu realizace projektu (2 roky).

EDUCA

Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, které působí ve vymezených oborech, mohou získat až 100% dotaci na tzv. specifické vzdělávání zaměstnanců. Jedná se o vzdělávání poskytující kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailu granty@microsoft.com nebo telefonu 733 120 831.

S přátelským pozdravem,

Libor Manda

Grantový poradce, Microsoft ČR