Silverlight Reflector

Silverlight Reflector

  • Comments 3

Den här är inte ny - men jag har inte lekt med den förrän nu och tänkte jag skulle tipsa ifall du har missat den: kollegan Ernie Booth (som för övrigt var över i Sverige och talade på svenska Remix/Developer Summit i våras) har skapat en plugin till Reflector som dissekrerar Silverlight-applikationer.

Bara att peka Reflector till URL:en för den applikation du vill undersöka så hämtas XAML-gränssnitt, HTML, javascript och hanterad kod - snyggt uppdelad per klass. Elegant!

Reflector

Leave a Comment
  • Please add 8 and 5 and type the answer here:
  • Post
Page 1 of 1 (3 items)