MSDN Radio Special - dynamiska språk med Niclas Nilsson från Factor10

MSDN Radio Special - dynamiska språk med Niclas Nilsson från Factor10

  • Comments 1

Dynamiska språk som Ruby och Python och är något som är oerhört hett just nu. Microsoft arbetar med att ta fram en Dynamic Language Runtime som först kommer kunna utnyttjas i Silverlight 1.1 och som kommer ha stöd för språken IronPython och IronRuby samt en dynamisk variant av VB.

Lyssna på MSDN Radio-special där kollegan Dag König samtalar med Niclas Nilsson från Factor10 om nyttan med dynamiska språk och vad som skiljer dessa från statiska språk som t.ex C#.

Leave a Comment
  • Please add 6 and 7 and type the answer here:
  • Post