MSDN Radio 2007-12-21

MSDN Radio 2007-12-21

  • Comments 1

Nytt MSDN-radioavsnitt (sista för året) där jag intervjuar Annie Aschan, Sara Johansson och Martin Bonnevier - tre studenter från IT-universitetet i Göteborg som har skapat en e-learning lösning i Silverlight som en del av sitt examensarbete.

Du kan läsa mer om AGLux-projektet på deras blog.
Leave a Comment
  • Please add 5 and 5 and type the answer here:
  • Post
  • Jag har tidigare skrivit om och intervjuat medlemmarna i AGLux-projektet - ett examensprojekt som syftar

Page 1 of 1 (1 items)