LINQPad - supersmidig LINQ-editor

LINQPad - supersmidig LINQ-editor

  • Comments 3

linqpadlogo

Wow - en gratis liten editor som du direkt kan ställa LINQ frågor mot datakällor med och som dessutom innehåller 200 exempel. Fungerar med LINQ to SQL, LINQ to Objects och LINQ to XML.

linqpadScreenshot

Den åkte rakt in i min 'Quick Launch'!

Läs mer och ladda hem här.

Leave a Comment
  • Please add 6 and 6 and type the answer here:
  • Post
Page 1 of 1 (3 items)