Ny version av Web Client Software Factory

Ny version av Web Client Software Factory

  • Comments 1

Lite i skymundan av allt nytt och coolt som händer runt Silverlight 2 och MVC-ramverket så arbetar vårt eminenta Patterns & Practices-team enträget på och producerar nya högkvalitativa resurser för mjukvarudesigners och arkitekter.

Nu har de släppt en ny version av Web Client Software Factory (WCSF) för att hjälpa dig hantera många av de återkommande momenten i webbutveckling. WCSF möjliggör att utvecklare kan fokusera på de kundspecifika delarna i lösningen snarare än de grundläggande funktionerna som krävs för att skapa flerskiktade komposita webbapplikationer.

Bland nyheterna märks stöd för Visual Studio 2008 och .NET Framework 3.5, färdiga ASP.NET AJAX Extenders för validering, sökning och case-sensitive auto complete, Dependency Injection för ASMX och JSON webservices och stöd för Enterprice Library 3.1.

Läs mer här.

Leave a Comment
  • Please add 8 and 4 and type the answer here:
  • Post