Testramverk för Silverlight

Testramverk för Silverlight

  • Comments 1

Gömt nere i BIN-katalogen tillsammans med källkoden för Silverlight 2-kontrollerna finns en dold juvel: ett testramverk för att skapa enhetstester för Silverlight. Ramverket användes av teamet bakom Silverlight när de utvecklade kontrollerna som skeppades i samband med att Betan släpptes vid MIX.

SilverlightTesting

Läs mer på Jeff Wilcox blog, han har även publicerat ett mall-projekt för VS 2008 samt ett exempel på en testklass.

Leave a Comment
  • Please add 2 and 7 and type the answer here:
  • Post