Vi får ofta frågor som rör uppgraderingar och migreringar från klassisk ASP/VB6-komponenter samt rena VB6-lösningar till ASP.NET och WinForms eller WPF.

Konsultföretaget Active Solution bjuder in till ett gratis lunchseminarie den 23/4 där Magnus Forsberg redogör vi för vilka alternativ som står till buds för existerande Visual Basic 6-applikationer; vilka strategier och verktyg som finns för att ta fram handlingsplaner för eventuella migreringsprojekt.

Läs mer och anmäl här.