Christian Wigren på Valtech tipsade om den här mycket bra sammanställningen över XAML-verktyg (plug-ins till andra verktyg samt stand-alone produkter, både gratis och kommersiella).