För att ge dig en flygande start med de nyheter som lanserats i och med ServicePack 1 för Visual Studio 2008 och .NET Framework 3.5 har ett speciellt "Training Kit" tagits fram som innehåller labbar, demos och presentationer av följande tekniker:

  • ASP.NET MVC (kräver MVC Preview 4 som faktiskt inte ingår i SP1)
  • ASP.NET Dynamic Data
  • ASP.NET AJAX History
  • ASP.NET Routing
  • ADO.NET Data Services
  • ADO.NET Entity Framework
  • WCF 3.5 SP1
  • .NET Framework Client Profile.

Rekommenderas varmt om du snabbt vill få en uppfattning om de olika teknikerna och enkelt vill kunna demonstrera nyheterna för kollegor eller kunder - du laddar hem Kit:et här.