Installera Windows 7 med Virtual PC 2007 SP1

Installera Windows 7 med Virtual PC 2007 SP1

  • Comments 1

Om du inte har någon ledig maskin över och inte vill köra Dual-boot på en befintlig maskin, men ändå vill testa Windows 7 Beta finns det möjlighet att installera den som en virtuell maskin under Virtual PC 2007 SP1.

Brian Keller har skrivit en utmärkt post om hur du går tillväga.

Leave a Comment
  • Please add 7 and 3 and type the answer here:
  • Post