Presentation från DevSummit: Webbutveckling med Windows Azure

Presentation från DevSummit: Webbutveckling med Windows Azure

  • Comments 2

Idag höll jag en presentation om webbutveckling med Windows Azure på Developer Summit – det var superkul!

Presentationen (powerpoint-filen) finns här.

Jag har också börjat på en artikelserie som handlar om arbetet med den ASP.NET MVC-lösning som jag demonstrerade idag.

Leave a Comment
  • Please add 6 and 8 and type the answer here:
  • Post
Page 1 of 1 (2 items)