Samtidigt borta på SmartIE8-bloggen…

Samtidigt borta på SmartIE8-bloggen…

  • Comments 1

Jag har blivit inbjuden att gästblogga på vår IE8-blogg och har precis publicerat ett första inlägg om skillnaden mellan RSS och Web Slices.

Rikta RSS-läsaren mot www.smartie8.se för att hålla dig ajour kring Internet Explorer 8 och för att få information kring aktiviteter och utbildningar, tips & tricks m.m.

Leave a Comment
  • Please add 4 and 8 and type the answer here:
  • Post