Oh why not?  I think Patrik is drinking a beer too! :)

Prat DDD

Intervju från Öredev: Patrik Löwendahl om Domän Driven Design | MSDNSweden | Channel 9