About Czech MSDN Blog

Kdo vlastně jsme?

Ve společnosti Microsoft existuje skupina lidí kteří mají na starosti podporu vývojářů, softwarových architektů, studentů, designerů a všech ostatních majících cokoli společného s vývojem softwaru. Skupina se jmenuje Developer Experience (DX, dříve DPE) a jejím interním měřítkem je spokojenost vývojářů, rozšíření vývojových nástrojů a technologií na lokálním trhu, prodejní výsledky vývojových nástrojů a zajímavé projekty. Nic lokálně nevyvíjíme, ale podporujeme všechny vývojáře aby dokázali dělat lepší software za kratší dobu a s menší námahou.

Tento blog slouží k publikaci zajímavých informací pro širokou vývojářskou veřejnost. Přispěvovatelé jsou členové DX oddělení. Veškeré informace zde uvedené jsou publikovány jednotlivými bloggery, kteří sami ručí za kvalitu textu i obsahu a mohou vyjadřovat jejich osobní názor. Ten nemusí vždy plně odpovídat oficiálnímu směru, názoru či rozhodnutí celé společnosti Microsoft. 

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese vyvojar@microsoft.com.

___________________________________________________________________________
Developer Experience (DX) group is responsible for driving broad platform adoption and cultivating a vibrant ecosystem of customers, partners and developers loyal to, excited about, and satisfied with, MS. DX focuses primarily on early adoption of Microsoft’s emerging platform technologies.

This blog is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Any opinions expressed in this blog are solely those of the author and not official positions of Microsoft Corporation.
If you have any question regarding the blog, please do not hesitate to contact us on vyvojar@microsoft.com.
___________________________________________________________________________

 Můžete také kontaktovat Zákaznické centrum společnosti Microsoft, které pro vás zajistí:

  • obchodní informace o jednotlivých produktech
  • licenční poradenství, informace o akcích a kampaních 
  • kontakty na prodejce a partnery

Více info zde: www.microsoft.com/cze/zakaznickecentrum/
___________________________________________________________________________

Czech DX Team

Milan Hrabovský

Milan Hrabovský (DPE lead)

Divizi vývoje českého Microsoftu vede od 1. listopadu 2013.

Profesní zaměření: Vývoj aplikací pro firmy i konečné uživatele na Microsoft platformě, rostoucí využívání Microsoft vývojářských nástrojů a komunikaci směrem k technické populaci.


 

 

Jiří Burian

Jiří Burian (Developer Solutions Specialist)

Profesní zaměření: ALM řešení Microsoft a nástroje řady Microsoft Visual Studio, Windows Azure pro vývojáře a testery

Motto: Důležité je zdraví, to ostatní si dokážeš zařídit sám.

 

 

   Jan Sekerka (Audience Manager)

   Profesní zaměření: Starám se o technickou komunitu IT odborníků a vývojářů v ČR. A trochu fušuju do technologií a do... všeho ostatního :).

   Motto: Když nevíte, co děláte, dělejte to aspoň pořádně.

 


 

Daniela Lišková

Daniela Lišková (Audience Marketing Manager)

Audience: vývojáři, SW architekti, MVP, MSP, studenti

Profesní zaměření: Netechnická podpora širokého spektra od studentů, začátečníků až po profesionály - MVP. Program pro vývojáře, web, akce, blog, MSDN fóra, komunita.

 

 

Filip Řehořík

Filip Řehořík (Partner Business Evangelist)

Profesní zaměření: propagace a technická osvěta vývojářských technologií a platformy mezi partnery Microsoftu.

Motto: Začátek je půl úspěchu.

 

    Tomáš Kantůrek (IT Evangelist)

   Profesní zaměření: Virtualizace, cloud a obecně mluvení a psaní.

   Motto: Všechno je jinak.

   Přání: Porsche v naftě a v kombíku :).

 

 Martin Šimeček (Developer Evangelist)

Profesní zaměření: Pomoc vývojářům a osvěta široké veřejnosti o technologiích společnosti Microsoft. Hlavní zaměření - Microsoft Azure, aplikace pro Windows, Windows Phone a Office 365.