V přiloženém souboru najdete příklady na databinding pomocí objektů a ADO.NET. Příklad na XML je součástí instalace Interactive Designer.

Štěpán