K dispozici je další webcast v českém jazyce. Tentokráte věnován vývoji .NET aplikací pomocí VSTO 2005 SE pro Office 2007 klienty. Více informací na stránce: http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx