Jedno z dem najdete také na http://blogs.msdn.com/vyvojari/archive/2007/03/01/demo-ze-semin-e-web-2-0.aspx

Štěpán