Byla uvolněna další CTP verze SQL Serveru 2008. Co vše je nového v této verzi, je názorně zobrazeno na tomto diagramu. Vlastní SQL lze stáhnout ze stránek https://connect.microsoft.com/sqlserver/.

Michal N.