Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Free hosting - Windows Server 2008 + SQL Server 2008

  • Comments 1

Na stránkách http://www.aspone.cz je k dispozici zdarma ASP.NET 3.5 hosting běžící nad Windows Serverem 2008 a SQL Serverem 2008 CTP. Jedná se vůbec o první hosting tohoto druhu v ČR (resp. první o kterém víme :) ).

 

Michal N.

Leave a Comment
  • Please add 5 and 8 and type the answer here:
  • Post