Toto demo ukazuje spolupráci Microsoft Word 2007 s webovou službou Windows Live Search.

Windows Live Search

Štěpán