Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Praktické cvičení - úvod do VSTS Database Edition

 • Comments 3

Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se seznámíte s nástroji pro podporu životního cyklu vývoje databází. Tyto nástroje vám umožňují řídit správu změn databázového schématu od návrhu až k nasazení a dále testování funkčnosti T-SQL konstrukcí.

Návod a vzorová řešení pro Visual Studio najdete v příloze.

 • Vytvoření projektu a import schématu databáze
 • Definování nových objektů databáze
 • Synchronizace schémat databází
 • Generování testovacích dat
 • Testy jednotek pro testování uložených procedur

Již zveřejněná další cvičení:

Attachment: CZ3 Introduction to Visual Studio Team System 2008 Database Edition.zip
 • Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition.

 • Páté cvičení je (alespoň po nějakou dobu) posledním v této řadě. Snažili jsme se vám představit technologie

 • Nedávno jsem někde četl pěkné dělení vánočních dárků do tří kategorií. Dárky tvrdé (nejlepší, ideálně

Page 1 of 1 (3 items)
Leave a Comment
 • Please add 8 and 3 and type the answer here:
 • Post