Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Praktické cvičení - funkční a zátěžové testy webových aplikací

  • Comments 5

Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition. Její nejdůležitější vlastností nad úroveň edice Professional je možnost vytváření funkčních a zátěžových testů webových aplikací. Během cvičení se naučíte:

  • Nahrávat a modifikovat funkční test webové aplikace
  • Vytvářet zátěžový test z funkčních testů webových aplikací
  • Vytvářet zátěžový test z unit testů

Návod a vzorová řešení pro Visual Studio zde:

Již zveřejněná další cvičení:

Michael

Page 1 of 1 (5 items)
Leave a Comment
  • Please add 8 and 4 and type the answer here:
  • Post