Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Microsoft Semblio

  • Comments 1

Pokud vytváříte instruktážní, výukové programy nebo interaktivní nápovědy, tak si vyzkoušejte Microsoft Semblio. Je to nová pomůcka od Education Products Group z Microsoftu, která využívá Windows Presentation Foundation (WPF) a poskytuje programovací model a nástroje, které zjednoduší tvorbu těchto aplikací.


Semblio SDK poskytuje:

  • Semblio prvky: od jednoduchých tlačítek až k vysoce komplexním činnostem
  • Šablony, průvodce a ostatní další podpůrné nástroje pro vytvoření souborů aplikace
  • Kompletní interaktivní kurzy

Co budete potřebovat?

V tomto dokumentu najdete také podrobné informace jak se dá Semblio SDK využít.

-pt-

Page 1 of 1 (1 items)
Leave a Comment
  • Please add 8 and 6 and type the answer here:
  • Post