Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Změna programu MWA – uvidíte iis 7.0 PowerShell snap-in

  • Comments 1

Jak už psala Majka, chystáme Microsoft Web Academy. Já jsem měl mít přednášku o aplikaci Web Platform Installer, ale po domluvě s Michalem Valáškem, který ji chce ukázat ve své přednášce, jsme se dohodli na drobné změně. Michal ukáže Web Platform Installer a já se budu věnovat rozšíření pro Windows PowerShell, které je určeno pro správu IIS 7.0.

Štěpán

Leave a Comment
  • Please add 4 and 6 and type the answer here:
  • Post