Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Mapové podklady a Silverlight

 • Comments 5

Zobrazení map na webových stránkách je dnes tak běžné, že nad jejich existencí vůbec neuvažujeme. Ne vždy však vidíme něco více, než samotné mapy s vyznačenými body zájmu. Pravděpodobně to bude tím, že vytvořit sofistikovanou logiku s dodatečnými vrstvami zobrazujícími specifické informace a ovládací prvky není vždy zcela jednoduché. Nezávisle na poskytovateli map (Microsoft, Google, Yahoo), všechny firmy standardně nabízí mapové API v JavaScriptu, často i s podporou AJAXu. Úvodní informace a příklady lze vidět např. zde: Microsoft, Google a Yahoo. Pokud zůstaneme u Microsoft Virtual Earth, nejjednodušší způsob jak začít s využíváním mapového softwaru je interaktivní generátor zdrojového kódu - Bing Maps Interactive SDK. Zde lze velice jednoduše nasimulovat ovládání mapy, vkládání a zobrazování různých tvarů, vkládání dat do vrstev atd. Pokud bychom např. potřebovali zobrazit mapu ve 2D pohledu s označeným místem pushpinem a orámovanou oblastí, leze si tento scénář na interaktivní mapě naklikat (Custom shapes -> Add custom shapes, v dialogu vybrat Add Polygon).

BingMapsInteractiveSDK

Po přepnutí do záložky Source Code získáme plný zdrojový kód pro vložení do web stránky, případně na další záložce Reference od dokumentaci k použité funkci AddShape().

Silverlight - to, co vás odliší

Osobně se zřídka spokojím s tím, že mé aplikace dělají "jen to co jiné". A tak hledám jak je udělat jiné a lepší. Při programování s mapami se tedy jasně nabízí Virtual Earth Silverlight Map Control. Vedle všech možností ovládání jako máme u standardního mapového API můžeme využít veškerou funkcionalitu a možnosti, které nám dává Silverlight. V první řadě, z pohledu programátora, je to tvorba aplikační logiky v .NET jazycích. Není to boží se vyhnout JavaScriptu? J Druhou, neméně zajímavou je pak schopnost vložit do vrstev mapy libovolnou grafiku nebo ovládací prvky, které známe zběžných Silverlight aplikací.

I samotný Silverlight Map prvek přináší celou řadu vylepšení. Mezi ty nevýznamnější patří:

 • Plynulé překreslování jednotlivých dlaždic, ze kterých je mapa složena (pannování, zoomování)
 • Lepší systém událostí
 • Přizpůsobitelné chování
 • Integrace s webovými službami

Abychom opět ulehčili a zrychlili vývojářům práci, vedle běžného SDK je k dispozici i Microsoft Virtual Earth Silverlight Map Control Interactive SDK (to fakt není krátký název aplikace). V online aplikaci si lze opět nasimulovat jednoduché situace, např. zobrazení souřadnic centra mapy a jednotlivých jejích okrajů.

BingMapsSLInteractiveSDK

V záložce Source Code pak vidíme zdrojový kód. Ten si dovolím také vypsat, protože jeho jednoduchost a čitelnost je opravdu luxusní. Nejdříve XAML kód aplikace:

<UserControl x:Class="MapControlInteractiveSdk.Tutorials.Tutorial4"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 xmlns:m="clr-namespace:Microsoft.VirtualEarth.MapControl;assembly=Microsoft.VirtualEarth.MapControl">
 <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
  <m:Map Center="47.640,-122.125" ZoomLevel="11" x:Name="MyMap" />
  <Border Background="Black" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Right" Opacity="0.8" BorderBrush="White" BorderThickness="2" CornerRadius="5">
   <TextBlock x:Name="MapInfo" Foreground="#008800" FontSize="12" Padding="5" />
  </Border>
 </Grid>
</UserControl>

A ještě kód v pozadí, který reaguje na pannování a zoom v okně mapy a překresluje informaci a aktuálním pohledu:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using Microsoft.VirtualEarth.MapControl;

namespace MapControlInteractiveSdk.Tutorials
{
 public partial class Tutorial4 : UserControl
 {
  public Tutorial4()
  {
   InitializeComponent();

   MyMap.ViewChangeOnFrame += new EventHandler<MapEventArgs>(MyMap_ViewChangeOnFrame);
  }

  void MyMap_ViewChangeOnFrame(object sender, MapEventArgs e)
  {
   Map map = (Map) sender;

   MapInfo.Text = string.Format("Center: {0:F5} ZoomLevel: {1:F5} \r\n", map.View.Center, map.View.ZoomLevel);

   LocationRect bounds = map.GetBoundingRectangle();
   MapInfo.Text += string.Format("Northwest: {0:F5}, Southeast: {1:F5} (Current)\r\n", bounds.Northwest, bounds.Southeast);

   LocationRect targetBounds = map.GetBoundingRectangle(map.TargetView);
   MapInfo.Text += string.Format("Northwest: {0:F5}, Southeast: {1:F5} (Animating to)", targetBounds.Northwest, targetBounds.Southeast);
  }
 }
}

Jak se k Silverlight komponentě dostat

Předvedená komponenta v době psaní článku je v CTP (Community Technology Preview) verzi. Pro přístup ke všem SDK, příkladům a dokumentaci se musíte bezplatně registrovat v programu Connect. Je to velice jednouchý postup:

 • Najeďte na stránku http://connect.microsoft.com
 • Přihlaste se svým Live ID
 • Přepněte se nabídky Connection Directory a kategoriích vyberte Windows Live a v nabídce Virtual Earth Silverlight Map Control CTP.

BingSLMapsSDKConnect

Dalibor Kačmář, Platform Strategy Adviser

 • Dobrý den,

  mapy to jsou pěkné, jen je škoda, že pro Českou republiku nejsou zrovna moc podrobné, hlavně co se týče ortofotomap. Plánujete zpodrobnění map pro ČR a případně odhadem kdy?

  Děkuji

 • Dobrý den,

    ano, plánujeme update. Česká republika by na to měla být lépe tento rok na podzim. Pevně věřím, že naši uživatelé budou spokojeni.

  Dalibor Kačmář

 • Dobrý den. Nekvalitní mapové podklady (proti konkurenci) je ostatně jediný důvod proč nepoužívám MS Virtual Earth mapy. Pokud bude update, není již důvod nepřejít :-)

 • Dobrý den,

  je možné úplně vypnout mapové podklady a použít vlastní podklady ve Virtual Earth Silverlight Map Control?

  Děkuji.

 • Dobrý den,

   odpověď na vaši otázku najdete na tomto  diskusním fóru social.msdn.microsoft.com/.../d218a062-f826-499a-97c2-64bb2052908d. Snad vám to pomůže.

  Dalibor

Page 1 of 1 (5 items)
Leave a Comment
 • Please add 8 and 3 and type the answer here:
 • Post