Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0

Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0Ján Hanák, česky, 181 stran
Publikaci tvoří celkem 16 praktických programátorských ukázek, které pokrývají všechny stěžejní prvky objektově orientovaného programování v jazyce C# 4.0. Přestože v jednotlivých ukázkách najdete nezbytnou teoretickou průpravu, hlavní důraz je kladen na zcela praktickou aplikaci vybraných pilířů objektové teorie.

Stáhnout ve formátu pdf (4,46 MB) ...
Stáhnout ve formátu xps (3,91 MB) ...

Praktické paralelní programovaní v C# 4.0 a C++

Praktické paralelní programovaní v C# 4.0 a C++Ján Hanák, slovensky, 133 stran
Kniha, která navazuje na populární „Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0“, si klade za cíl představit základy POOP na praktických ukázkách v programovacích jazycích C# 4.0 a C++ s využitím vývojových prostředí Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2010 a Intel Parallel Studio.

Stáhnout ve formátu pdf (3,44 MB) ...
Stáhnout ve formátu xps (14,6 MB) ...

Buri