Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Fronta dlaždic

  • Comments 1

Do fronty můžete zařadit až 5 dlaždic. Tyto dlaždice se pak budou pravidelně zobrazovat a přechody mezi jednotlivými dlaždicemi se automaticky animují.

Nejdříve je potřeba frontu povolit. Frontu stačí povolit jen jednou a je doporučeno to udělat při inicializaci aplikace.

Windows.UI.Notifications.TileUpdateManager.CreateTileUpdaterForApplication().EnableNotificationQueue(true);

Jednotlivé dlaždice pro frontu vytvoříte klasickým způsobem.

XmlDocument tileXml = TileUpdateManager.GetTemplateContent(TileTemplateType.TileSquareText01);

XmlNodeList tileTextAttributes = tileXml.GetElementsByTagName("text");

tileTextAttributes[0].InnerText = "Hello";

 

TileNotification t = new TileNotification(tileXml);

 

Takto vytvořenou dlaždici zařadíte do fronty:

TileUpdateManager.CreateTileUpdaterForApplication().Update(t);

Jak si můžete všimnout, systém fronty je FIFO. Při přidání 6. dlaždice je nejstarší dlaždice z fronty odstraněna. Pokud chcete odstranit jednu konkrétní dlaždici z fronty, je třeba u dlaždice nastavit vlastnost Tag. Fronta pak přepíše dlaždici se stejnou vlastností Tag, která je již ve frontě uložena. Dále není zaručeno zobrazení dlaždic v pořadí, v jakém jste dlaždice uložili do fronty.

Štěpán, @stepanb

Attachment: TileNotificationQueue.zip
  • Kdyby byli tak jednoduché a přehledné všechny samply z toho balíku SDK.

Page 1 of 1 (1 items)
Leave a Comment
  • Please add 4 and 1 and type the answer here:
  • Post