Pokud potřebujete zobrazit mapu nějakého místa, tak není třeba vkládat mapu přímo do aplikace, ale můžete vyvolat vestavěné mapy s předat jim potřebné parametry. Slouží k tomu Bing Maps URI schéma.

string uriToLaunch = @"bingmaps:?cp=50.0475803~14.4543769&lvl=17";

var uri = new Uri(uriToLaunch); Windows.System.Launcher.LaunchUriAsync(uri);

 

Tento kód zobrazí mapu se středem na souřadnicích v parametru cp a úrovní přiblížení v parametru lvl.

string uriToLaunch = @"bingmaps:?collection=point.50.0475803_14.4543769_Microsoft";

var uri = new Uri(uriToLaunch);

Windows.System.Launcher.LaunchUriAsync(uri);

Kód zobrazí praporek na mapě s popiskem Microsoft.

Štěpán, @stepanb