Promo akce nové Visual Studio 2015 Enterprise

Windows Phone 8.1 – SD karta

  • Comments 1

Jedna z novinek v systému Windows Phone 8.1 je možnost ukládat aplikační data na SD kartu. K SD kartě přistupujete pomocí třídy KnownFolders. Pokud vlastnost RemovableDevices vrátí prázdné pole, tak zařízení SD kartu nepodporuje nebo není vložena. Před přístupem k SD kartě je potřeba toto deklarovat v aplikačním manifestu.

var devices = Windows.Storage.KnownFolders.RemovableDevices;

var sdCards = await devices.GetFoldersAsync();

if (sdCards.Count == 0) return;

StorageFolder firstCard = sdCards[0];

Po získání objektu StorageFolder, který odkazuje na SD kartu, můžete s SD kartou začít pracovat tak, jako kdyby se jednalo o interní úložiště.

SD karta v emulátoru

Nový emulátor Windows Phone 8.1 ve Visual Studio 2013 Update 2 obsahuje i emulaci SD karty. Karta je simulována pomocí lokální složky.

Štěpán, @stepanb

  • Nevíte jak to bude s USB OTG (on the go)?

Page 1 of 1 (1 items)
Leave a Comment
  • Please add 1 and 5 and type the answer here:
  • Post