Technické informace

Produktové informace

Microsoft WebMatrix je nástroj pro webové vývojáře, který usnadňuje vytváření nových webových aplikací. Začít můžete pomocí předpřipravených šablon nebo pomocí populárních Open Source aplikací, jako je WordPress, Joomla!, DotNetNuke nebo Umbraco, které najdete online ve Web Applications Gallery. Vývojář pak vše může upravit v editor kódu a databáze v nástroji WebMatrix. Když je webová aplikace hotova, tak WebMatrix pomůže s výběrem web hostera, který podporuje WebMatrix. Po nakonfigurování komunikace s web hosterem, WebMatrix snadno aplikaci nasadí včetně databáze.

Kromě práce s exitujícími aplikacemi lze pomocí nástroje WebMatrix vytvářet i aplikace nové. Můžete buď začít s využitím statických šablon, které se aplikuji přímo v prostředí WebMatrix a nevyžadují žádnou podporu na straně serveru, nebo s dynamickými stránkami.

Pro jednodušší dynamické aplikace jsou určeny ASP.NET Web Pages se syntaxí Razor. Díky tzv. helpers, je plno běžných úkonů při tvorbě webových stránek zjednodušeno na jeden příkaz, např. vložení zpráv z Twitter kanálu nebo odeslání e-mailu z aplikace.

Nástroj WebMatrix můžete samozřejmě použít i pro vytváření klasických ASP.NET aplikací se Server Controls nebo máte připravenu podporu pro PHP aplikace.