Nové uživatelské rozhraní Windows 8 přináší nový způsob vytváření aplikací. Všechny aplikace, které se instalují z Windows Store, jsou postaveny na nové systémové knihovně Windows Runtime. Tato knihovna je stejná na počítačích postavených na procesorové architektuře Intel i ARM. Windows Store aplikace tedy běží na obou platformách a je pro obě platformy identická.

Vývoj pro Windows Store

Pokud se rozhodnete vyvíjet aplikace pro Windows Store, tak si můžete opět vybrat z několika programovacích jazyků a možností, jak vytvářet uživatelské rozhraní. Pro .NET vývojáře je doporučená kombinace XAML a C# nebo Visual Basic.

Velkou novinkou je podpora HTML5 jako prostředí pro vývoj nativních aplikací.

Win32 API

Win32 API je základní sada funkcí, které poskytuje operační systém Windows aplikacím. Pokud vyžadujete ten nejvyšší výkon a kontrolu nad svou aplikací, pak je Win32 API právě pro vás. Na druhou stranu jsou vyžadovány velké znalosti tohoto rozhraní.

.NET

.NET Framework je asi nejuniverzálnějším frameworkem pro tvorbu aplikací. Můžete v něm vytvářet aplikace od jednočipových počítačů (.NET Micro Framework, http://www.microsoft.com/en-us/netmf/default.aspx) až po Cloud (Microsoft Azure, http://azure.microsoft.com/, případně zde na blogu).

Technologie v .NET Framework

Windows Presentation Foundation (WPF) (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb546194.aspx)

WPF je technologie určená pro tvorbu uživatelského rozhraní. Využívá deklarativní programovací jazyk XAML, který vychází z XML. WPF lze použít pro tvorbu uživatelského rozhraní pro PC, Silverlight, tedy i Windows Phone, a .NET Micro Framework. Díky možnosti zcela oddělit prezentační vrstvu od aplikační logiky je WPF velmi vhodné v situacích, kdy se o uživatelské rozhraní stará specializovaný odborník. Návrh uživatelského rozhraní lze vytvořit pomocí návrháře, který je integrovaný do Visual Studia nebo pomocí specializovaného nástroje Expression Blend.

Windows Communication Foundation (WCF) (http://msdn.microsoft.com/cs-cz/netframework/aa663324)

WCF je knihovna pro tvorbu aplikací orientovaných na služby. Jde o univerzální knihovnu, která může data poskytovat i konzumovat v různých formátech a protokolech. WCF je dostupné nejen pro PC, ale například i pro Windows Phone.

Windows Workflow Foundation (WF) (http://msdn.microsoft.com/cs-cz/netframework/aa663328)

WF je programovací model pro vytváření schémat provádění procesů.

Windows Forms (http://windowsclient.net/)

Windows Forms můžeme považovat za předchůdce WPF. Tento framework je stále hojně využíván zejména při údržbě starších aplikací a byl také používán při tvorbě aplikací pro Windows Mobile.